Efter att den 7/7 ha satt ner yngelramar i samhället, för att kolla om det finns någon drottning, öppnade jag i dag för att se resultatet. Det fanns inga drottningceller anlagda på de tillsatta kakorna i övre lådan. Då måste det ju finnas en drottning av något slag i kupan. Hela lådan kollades upp men ingen drottning syntes till och inte heller några ägg. Fastän vädret inte var det allra bästa, regnet hängde i luften, så lyfte jag av den övre lådan och kollade i nästa. hon kan ju vara i vilken som eftersom det inte finns något spärrgaller nu. 

 Inte heller där fann jag någon drottning, inget yngel och inte några ägg. Bina verkar lugna och harmoniska och dragbin kommer hem med pollen de få dagar de flyger. Hon finns nog där någonstans men är svår att upptäcka med mina dåliga ögon. Tiden börjar löpa ut för att det ska bli ett positivt resultat, men hon får några dagar till på sig att visa om hon är duglig. Parningsvädret har ju inte varit så tjänligt den senaste tiden.

 Efter den andra behandlingen med mjölksyran som skedde den 7/7 var nedfallet efter tre dagar endast 12 kvalster i detta samhället och 9 respektive 11 i de två andra. Det betyder att samhällena är relativt fria från kvalster nu när de bin som ska övervintra föds upp.

 Fram i mitten på veckan ska jag kolla igen. Finns inga spår av drottning då heller så kommer jag att förena detta samhälle med en av dess avläggare. Det görs enkelt genom att sätta avläggarlådan med drottning  överst med ett perforerat tidningspapper mellan lådorna. Fördelen med detta förfarande är att den gamla drottningen behöver inte avlägsnas. Särskilt i sådana fall då man inte vet om hon finns eller är omöjlig att lokalisera.

 Det har visat sig, vid förening av bisamhällen ,att det i de allra flesta fall är den övre drottningen som behålles av bina. En vecka efter  föreningen flyttas sedan drottninglådan med ynglet ner och blir bottenvåning.

 Men vi får se hur det blir. Nästa gång kanske det finns både vackert väder och ägg. Jag fortsätter drivfodra så länge vädret är så här uselt och drag uteblir.

 // Jano