Nu har vi kommit in i augusti och  det är dags att ladda testkuporna med bin. Övervintring av småsamhällen.  Det blir den femte vintern med övervintringstestet i lådan med fem LN-ramar på högkant. En liten avläggare, med en drottning som varit igång ett par veckor, fick släppa till två yngelramar, en pollenram och en foderram. Därtill satte jag i en outbyggd mellanvägg. Testkupan fick stå på samma plats så alla flygbina inte ska få problem med att hitta hem. Eftersom det finns honung i  lådan behövs ingen omedelbar drivfodring nu. 

 Avläggaren på lågnormal i sin nya bostad.


 Förra vintern var den första med fyra ramar i HLS-formatet och det gick inte hela vägen. Orsaken till detta missöde var troligtvis strulet vid samhällets bildande som blev alldeles för sent med dålig uppbyggnad av proteinreserver. Därför blir det ett nytt försök i vinter. Denna låda kommer i detta test att ha 20 mm isolering utöver kanalplasten och ytterskalet av 12mm osb-skiva. 

 I observationskupan är en ny drottning kläckt för ca en vecka sedan. Hon är inte äggläggande än men är med all sannolikhet parad för hon var stor och fin. Det blir hon och hennes undersåtar som ska få tillbringa vintern på fyra HLS-ramar ställda på högkant. Eftersom det är lågnormal i observationskupan så får bina skakas av  på en skiva framför flustret och vandra in i testlådan. Drottningen märktes och fick krypa in först sen följde alla bina villigt efter.

 Nästan alla bina har sikte på ingången

Detta lilla samhälle fick krypa in i en låda tom på foder. En ram med lite pollen i, sedan två utbyggda i mitten och vid ena yttersidan en outbyggd mellanvägg. Här behövs foder på direkten så det blev en lingonhink med 50%-tig sockerlösning. Även denna låda står på samma plats som innan ommöbleringen så dragbina kan jobba vidare ostört. Inom en vecka borde äggläggning vara i gång. 

 Alla bina är inne i lådan och kollar upp inredningen

 Till sist sattes ytterskalen och taken på och de små samhällena lämnas ifred för att bekanta sig med sina nya förutsättningar. Om ungefär en vecka ska de kollas och temperaturgivare installeras.