De flesta bin som finns i kupan i slutet av augusti är resultatet av de ägg som drottningen lagt i senare delen av juli och början av augusti. Yngeluppehållet i juni och början på juli, Delningen av bisamhället. , gör att inga bin som inte kan överleva vintern finns i kupan när bina har lagt av för säsongen i slutet av september. De kommer att klara vintern med glans, om de bara får de rätta förutsättningarna. Binas vinterklot  

Äggläggning pågår fortfarande in i september  och det kommer att födas nya bin hela september månad ut. 

De breda lådor som används i biodlingen i dag, fungerar jättebra i honungsproduktionen och för binas liv under sommaren. Kruxet är att de är alldeles för stora i sidled i förhållande till en normal vinterklunga av bin. Denna är inte större än ca 25 cm i diameter vid minusgrader. Lådornas utrymme går ju enkelt att minska ner på ena hållet med en extra lådvägg. Därför låter jag yngellådan bara ha sju eller åtta ramar till ett normalstor samhälle. För avläggare kan det räcka med fem ramar i yngellådan.

           Med en flyttbar vägg eller avdelningslucka kan utrymmet anpassas efter behov.                                                                                                                                                                   

 I slutet på augusti öppnas yngellådorna  och alla kakor med yngel samlas i den ena lådan.  Ramantalet i denna låda bestäms efter yngelmängd. Samtidigt kollas att den drottning som ska vara kvar finns där. Alla täckta honungskakor, tomma yngelkakor och överflödiga pollenkakor tas bort.  De kakor som blir kvar sätts i en låda som fylls med ljusa utbyggda kakor med samma antal ramar som i yngellådan. Denna låda ställs ovanpå yngellådan utan spärrgaller. På dessa två lådor, som nu sammanlagt innehåller 12-14 ramar, ställs foderlådan. Vinterfodring med sockerlösning påbörjas när bina slutat flyga på kvällen och pågår till bina dragit ner så mycket  att utrymmet över yngelavdelningen blir fyllt. Finns  sex ramar i skattlådan betyder det 12 kilo socker löst i 8 liter varmvatten. 

 Om bina vill fortsätta med yngelproduktion ytterligare en tid, så har de möjlighet till detta, efter att de fått sitt vinterfoder över yngelnästet. Men de slutar  med denna sysselsättning  när det blir kallare och draget upphör helt.

 Vinterrummet är nu organiserat på samma sätt som bina själva hade det innan jag tog deras honung, yngel under och honung överst. Efter ett par tre dagar är allt foder neddraget och foderlådan tas bort. Därefter är det varroan som ska ha den sista smörjelsen för året. Det sker med myrsyra enligt den så kallade tedbladsmetoden. Man bör inte utsätta samhället för myrsyra vid för hög utomhustemperatur men i mitten på september brukar det vara perfekt vid 15-17 grader.  Burken får stå på tills inga kvalster längre faller ner på uppsamlingsskivan under nätbottnen.

 Någon gång under senare delen av september öppnas samhället för sista gången under året. Det som då kollas är att drottningen finns kvar välbehållen efter myrsyrabehandlingen. Även foderplacering kontrolleras att det blivit enligt tanken. För en hobbyodlare tar det inte många minuter att se till så att fodret finns på rätt ställe. Bina ska inte kunna  missa det under vintern om de skulle behöva extra energi utöver det de upplagrat i kroppen under hösten. 

 När hösten övergår i vinter, med temperaturer på bara några plusgrader, lämnar bina sitt foderförråd och drar sig ner på före detta yngelkakorna. Där organiserar de sin vinterklunga i och på de nu tomma yngelcellerna. Det sägs att bin kan invintras på många olika sätt och överleva vintern. Men tveklöst är det binas egen strategi för en bra övervintring som fungerar bäst. De lagrar inte honungen över yngelavdelningen för att vi biodlare lättare ska komma åt den. Kolla även detta inlägg Varroan är inte bara elände. Där beskrivs orsaken till mina numera problemfria övervintringar av bina.

 Mvh. Jano.