Den 24/7 hittades ingen ny drottning och inga spår efter någon heller. Då var jag helt inställd på att tillsätta en ny drottning omkring kommande månadsskifte. För att inte arbetsbin skulle komma på tanken att hjälpa till med föryngringen, så sattes även då en  yngelram från  en avläggare ner i kupan. 

 Detta kommande månadsskifte  har nu passerat. Men igår kollades samhället upp och avläggare att förena med var bestämd. Skattlådan lyftes av och den nedsatta yngelramen kollades. Där var inte anlagt några drottningceller så detta måste vara något lurigt. 

 Men när ramen framför lyftes upp så fick jag se det som bilden nedan visar.  

 Lite oskarp bild men det finns både öppet yngel och ägg i cellerna.

 Detta visar att drottning finns i samhället. Hon har kommit igång med äggläggning strax efter förra kontrollen, då jag givit upp hoppet. Det är extremt lång tid från ägg till äggläggande drottning. Nästan två månader tyder på att hon kan vänta längre på bra parningsväder än jag trodde. Det kan ju också vara så att hon varit parad ett bra tag men väntat med äggläggningen på grund av dåligt drag. Sista veckan i juli har nämligen samhället drivfodrats och det kan vara detta som fått henne på bättre tankar. 

 Efter denna upptäckt avbröts sökandet efter drottning och kupan återställdes.  Drivfodring kommer att fortsätta med en liten giva då och då tills vinterfodringen tar vid i månadsskiftet augusti- september. Det blir ingen mera skattning från detta samhälle fastän det finns ca tio kilo kvar. Det har gett lite över hundra kilo honung under maj och juni.

 // Jano