Det har nu gått nästan en vecka sedan undersökningen den 18/7. Inlägget då slutade med önskan om både vackert väder och yngel i kupan vid nästa koll. Vackert väder har vi fått, varmt med över 30 grader men något yngel fanns inte vid kontroll i dag.

 Vad gäller vädret så är inte 30 graders värme något som bina är betjänta av. När det samtidigt är brist på regn, så blir det alldeles för torrt i marken för att eventuella blommor ska ge någon nektar. Bra  för bina och biodlaren är  runt 22 grader varmt och regn någon natt då och då. Någon mera honung är knappast att räkna med här men jag är mer än nöjd. Det samhälle vi följer i denna blogg har dragit in 104 kilo och drottningavläggaren har kvar ca 15 kilo i sin skattlåda .Sista skattningen var vid mjölksyra behandlingen i början på juli och sen har inte  vädret varit till binas fördel. 

 I stället för att förena med den gamla drottningens avläggare ska ett annat alternativ prövas. Det kommer förhoppningsvis  att tillsättas en ny parad drottning den första eller andra augusti. Det yngel som fanns på de senast tillsatta kakorna är nu i det närmaste helt utkrupet. För att inte några arbetsbin ska få för sig att börja lägga ägg sätts ett par ramar med yngel i olika åldrar nu ner i samhället. I stället avlägsnas ett par onödiga mörka pollenkakor. Så länge det finns yngel i samhället så börjar inga arbetsbin att lägga ägg utan istället anlägga drottningceller. Dessa får givetvis avlägsnas vid tillsättningen av ny drottning utifrån, men, om det blir några, kommer någon att tas tillvara för försök till parning i en liten avläggare. 

 Samhället kommer fortsättningsvis att fodras sporadiskt för att känna inflöde av energi. Det blir inte skattat mera från dem så nu övergår jag till att använda tunn sockerlösning som drivfoder.