De flesta biodlare tycks vara överens om att fukten är det största problemet för bina under vintern. Vad kommer då all fukt ifrån? Ett kilo honung eller sockerfoder har en vattenhalt på ca. 20% som frigörs när bina äter. Vid nedbrytningen av de 800 gr socker bildas koldioxid och ytterligare 480 gr vatten. Tillsammans ger 1000 gr vinterfoder 680 gr vatten, alltså 68% av vinterfodret blir vatten i kupan. Det är inte konstigt att bina har ett speciellt sätt att spara energi och därmed minska foderbehovet under vintern. Binas vinterklot 

 Genom att tränga ihop samhället på ett trångt utrymme, som fortfarande verkar vara vanligt, har bina inte möjlighet att utnyttja sin klungfunktion fullt ut, utan måste lita till ämnesomsättningen för att hålla vilotemperaturen på rätt nivå.

Att tvinga bina övervintra på detta sätt leder till olika symtom som talar om att det inte är optimalt. Fukt, foderbrist, utsot mm är följder som  biodlarna försöker eliminera på all möjliga sätt utom att ge bina de förutsättningar som behövs för att problemen inte ska uppstå.

 Biodlare som är fast i sin tro, att bina måste sitta på foderfyllda celler för att klara vintern, får räkna med fuktskadade, utsotsdrabbade bisamhällen även i fortsättningen. de flesta vinterförluster beror på för hög foderförbrukning när bina ska vara i vila.