Hej!

I början på maj upptäcktes att ett av samhällena hade problem med sin drottning. Åtgärden den 6 maj enligt följande länk lyckades till viss del Drottningen i vinterns HLS-test får utökat sin befolkning. 

 Men försöket med att låta drottningen utvecklas och kläckas i observationskupan fungerade inte. Kupan med de två ramarna ställdes upp på samma plats där samhället stod för att öka på antalet bin med de som kom tillbaka efter sina dragutflykter. När den lilla kupan kollades efter ett par dagar så var det smockfullt med bin. Antagligen hade många bin som sammanslogs med vinterns testsamhälle flugit tillbaka till den gamla platsen efter sina utflykter.

 Så kunde det ju inte vara så den 8 maj flyttades de två ramarna över till en vanlig tio-ramars låda. Där fick de ytterligare två utbyggda ramar och två mellanväggar. Den 12 maj borde den nya drottningen vara kläckt.

 Vid koll i dag den 16/5 ser cellen fortfarande ut som på bilden ovan. när den öppnades så innehöll den en död ej färdigutvecklad drottning.  

 Nu fick en avläggare efter de samhällen som såldes ställa upp. Den hade dragit upp drottningceller på två ramar, två på en och en på den andra. Den ramen med en drottningcell flyttades över till ovanstående avläggare efter avborstning av bina. Givaren fick en mellanvägg i stället. På bilden ses avläggaren efter denna inspektion. Den består nu av sju ramar så det var inte så konstigt att observationskupan blev för liten med sina två ramar. Man lär sig alltid nya saker. 

 Den drottningcell som finns i lådan nu är antagligen resultatet av en larv som var nykläckt ur ägget den 9 eller 10 maj. Det borde då finnas en ungdrottning i lådan 22-23 maj om allt går vägen.

 /Jano.