Ibland behöver bikupor flyttas även på vintern. Det gäller två samhällen som varit uppställda under en stor kastanj under många år. se Bild 1. Nu har det gamla trädet dött av någon okänd orsak, det beror nog inte på bina, och i vinter skall det fällas och bli ved.  Flytta bisamhällen kortare sträckor är perfekt att göra när ingen flygverksamhet förekommer. Bina sitter samlade i sin klunga och störs inte nämnvärt av flytten. 

 Bild 1. Bisamhällena under kastanjen före flytten.

 Den första åtgärden blir att ställa upp en bänk på den nya platsen. Själva flytten gör jag en dag när det är lugnt fint väder och gärna några minusgrader. I dag var det måttlig vind och solen tittade fram ibland. Temperaturen var visserligen inte under noll men hade varit det under natten och vid 10-tiden på förmiddagen var det bara 4 plusgrader vilket ansågs perfekt för denna aktivitet.

 Jag gör på samma sätt som när bottnarna byts på våren tänkte jag, sätter samhället åt sidan på en tillfällig botten. Därefter flyttar jag kupans ordinarie botten till den nya platsen varefter lådorna med bin och foder lyfts upp, bärs iväg och ställs ner där. 

Nu gick det inte riktigt som jag tänkt för det blev för tungt att bära båda lådorna och någon bärhjälp fanns inte till hands. Den tunga övre lådan med fodret fick jag lyfta av på den extra botten. se Bild 2. Därefter lade jag täckskivor över yngellådan där huvuddelen av bina fanns och bar den till den nya platsen. 

 Bild 2. Den övre lådan med vinterfoder lyftes av och bina i sin vinterklunga blev exponerade för fotografering.

Sedan hämtades lådan med fodret som ställdes ovanpå efter att ha avlägsnat de tillfälliga täckskivorna över yngelrummet se Bild 3. Vid en koll under täckbrädorna på foderlådan konstateras att bina inte oroats nämnvärt.

 Bild 3. Vinterfodret åter på plats över den flyttade yngellådan med bina. 

Samma procedur med det andra samhället och flytten av de två kuporna var överstökad på  en halvtimma utan att något bi protesterat. När och om de flyger ut kommer de att ställa om GPS-en genom att mata in värdena för den nya platsen. se Bild 4.

 Bild 4. De två bisamhällena på sin nya plats . Kastanjen med den kvarvarande bänken syns i bakgrunden.