I dag den 17 februari flyttades mina fyra bisamhällena från sin gamla plats till en av Allan Balkanbergs bigårdar.

Bina har varit ute lite sporadiskt någon dag med 7-8 plusgrader, men någon riktig flygning har det inte varit. Nu vid flytten var det 5 plusgrader och dimma och bina visade sig inte alls. 

  Bilden ovan visar kuporna i sin nya miljö bredvid Allans fina gula EPS-lådor.

 Att flytta bin så tidigt på våren, innan bina knappt varit ute är inte vanligt. Det ska bli intressant att se hur bina reagerat på detta. Allt verkar lugnt och inga bin visade sig när vi öppnade flustren på den nya platsen. Nu ska kuporna lämnas ifred tills bina börjat flyga på allvar och det blivit varmare. Enligt min erfarenhet är bina inte speciellt störningskänsliga under vintern när de har tomma vaxkakor att bilda sin vinterklunga på. Undersökning av bisamhällen i vintervila.  Därför blir detta  samtidigt ett test på hur bina tar ett sådant här äventyr under denna årstid.

  Vi ser nöjda ut efter genomförd aktivitet. En äldre biodlare som lämnar och en yngre som tar vid.

 Längre fram i vår får vi se resultatet av denna tidiga biflyttning.  Spännande att se om det går eller inte att störa bin på detta sätt medan de fortfarande sitter i vinterklunga.  Koll av hur det ser ut i kupan en månad efter flytten.