Utgallring av drottningceller. Nu har det gått en vecka sedan drottningarna avlägsnades ur produktionssamhällena. Där finns inga larver kvar som är unga nog för drottningtillverkning. Då är det dags att rensa bort övertaliga drottningceller.  I varje samhälle ska nu endast två få vara kvar för att utvecklas fullt ut. Genom att lämna två celler är man försäkrad  om  den ena skulle misslyckas.  

 

 Ynglet på denna kaka och även drottningcellen är inte täckt ännu. Det betyder att detta var nylagda ägg när delningen gjordes för sju dagar sedan. Drottninglarven har fått rätt fodersammansättning redan från början och kommer att täckas av bina i morgon. 

 Om tre veckor finns inget yngel kvar i kupan. I samband med skattning av honung kan samhället effektivt saneras från varroakvalster, med hjälp av mjölksyra, innan den nya drottningen är äggläggande.

 Observationskupan laddas. Det fanns celler på två kakor i det samhället som övervintrat på testkupans fem ramar.Miniavläggarens övervintringsramar till horisontalläge.  Den ena tog jag till min observationskupa så det får kläckas fram en drottning där. Även en ram med honung flyttades över dit. Båda ramarna var täckta med bin och bin från ytterligare en yngelram fick förstärka. När alla bin vandrat in i lådan efter ett tag, häftades ett nät fast framför flustret.  Kupan bars ner i det mörka svala källarrummet under vår veranda och får stå där i tre dagar. Då bär jag ut den till den plats den ska stå på och bina får åter flyga fritt.  I kväll fick de lite honungsvatten att läska sig med. 

 

 Observationskupan, med isoleringsskivorna borttagna, innan den bars in i källaren. Yngelramen nederst och över denna en ram med honung.