När jag ändå var i bigården och fotade testavläggaren så passade jag på att titta i övre lådan hos en avläggare. Det ser ut precis som det ska vid denna tid. Inte ett bi synligt här uppe än. Det är en indikation på att övre  delen av foderförrådet är intakt minst 10 cm ner.