Den 10/6 var det 7 dagar sedan delningen av bisamhället som beskrivs i denna bloggs Året i bigården. Nu är tiden inne för en titt i samhällena, som nu är två.

Dragbinas kupa


 Jag börjar med kupan med dragbina på den ursprungliga platsen. Den behöver nu skattas på den sista rapshonungen. Som förra gången plockar jag ut några fulla ramar ur den översta lådan. De sätts i en tom låda på en botten vid sidan av. Ramarna lyfts ut med bina på och får hänga där så länge. Med hälften av ramarna kvar är lådan lättare att lyfta av . Den ställs ovanpå lådan mad de först utlyfta ramarna. och en täckskiva läggs på. Nästa skattlåda var inte så tung. Även  denna fick en täckskiva och lyftes åt sidan så länge.

 Nu var jag nere i yngellådan. Där fanns drottningceller på två av yngelramarna, tre på den ena och två på den andra. Den ramen som hade tre celler flyttades över till en  tom trågkupa av smålandsmodell med ytterligare en yngelram, en pollenram och en ram med honung. Denna avläggare fick även en tom utbyggd ram och en mellanvägg. Bina på några av de honungsramar som ska slungas borstades också ner i denna kupan.  

Den yngelram som hade två celler fick vara kvar i dragbikupan där de borttagna ramarna ersattes av utbyggda och mellanväggar. Spärrgallret lades nu på så jag vet att den blivande drottningen bara kan vara i nedre lådan. Hon är då lättare att hitta om jag vill märka henne när hon kommit igång med äggläggning.


Avläggaren med drottningenFrån kupan med drottningen, som står ca 10-15 meter bort, har nu bina kommit igång ordentligt med flygning. 

Avläggarens skattlåda

Det blev en snabbtitt under täckskivan och där var full rulle med honungstillverkning. Yngellådan brydde jag mig inte om att kolla denna gång. Det märks på flustertrafiken att de har det bra.

 Nästa ingrepp i samhället blir om tre veckor.  Då ska det behandlas mot varroa med mjölksyra innan det åter finns täckt yngel i yngellådan.

 Hälsning från Jano.