Nu har det gått några dagar sedan bina duschades med mjölksyralösning. Behandlingen gjordes den 5/7 och två dagar därefter uppskattades nedfallet av varroakvalster vara ca. 250-300st. Därför gjordes ytterligare en behandling då.  Samhället som följs här i bloggen hade inget yngel vid detta tillfälle, fastän det gått över en månad sedan delningen. De andra två hade yngel men inget som var färdigt för täckning.

 För att få klarhet i om vårt samhälle har drottning eller ej flyttades ett par yngelramar tillbaka från drottningavläggaren. Eventuellt kan den nya drottningen ha omkommit vid parningen, eller är hon bara lite sen av sig i starten av äggläggandet. När det misslyckas av någon anledning är det bra att ha den gamla drottningen kvar. I detta fall har jag säkrat med både hängslen och livrem kan man säga. Två av drottningcellerna togs till en avläggare i stället för att riva dem en vecka efter delningen. Där har en drottning kläckts och hon är parad och äggläggande. 

Visar det sig att samhället inte har någon drottning så är det för sent att låta dem fixa en ny. Då blir det en förening troligtvis med den lilla avläggaren.

 Eftersom det är över två veckor sedan det sista ynglet kröp ur cellerna så börjar bina bli lite för gamla som bra ambin. Därför var den ena ramen som flyttades över från drottningavläggaren full med moget yngel som kryper ut när som helst. Den andra hade ägg och späda larver som samhället, om behov föreligger, kan mata fram en drottning av.

 Första bästa regnfria dag ska läget kollas igen. För tillfället är vi inne i en regnig och blåsig period så bina, och även biodlaren, håller sig mest inomhus.

 // Jano