En vecka efter delningen av samhället är det flygning även från drottningens låda. Det kommer åter in nektar och drottningen vill  öka sin äggläggning igen. Jag passar på att ta en titt i lådan när jag ändå är i bigården. Eftersom här inte var mycket täckt yngel vid delningen så går utvecklingen här inte så fort så någon annan åtgärd än foderkontroll behövs inte denna gång.

  Efter ytterligare någon vecka lyftes honungsramar från yngellådan till en skattlåda. Där dessa togs ersätts med utbyggda kakor. Därefter  läggs ett spärrgaller över yngellådan och skattlådan ställs på. Den utfylls med  utbyggda ramar i mitten och mellanväggar i övrigt. Inom kort är det yngel som fanns vid delningen färdiga bin som kryper ur sina celler och yngelrummet räcker gott för drottningens verksamhet juni månad ut. Om inte vädret hindrar binas verksamhet allt för mycket kan ytterligare en liten avläggare göras för att bereda plats för äggläggningen.

 Någon gång under senare delen av juli, i samband med skattning tittar jag ner i dragbinas yngellåda. Där går nu förhoppningsvis den nya drottningen och lägger ägg. Ser jag henne så passar jag på att märka henne med årets färg och hon får sedan fortsätta sin gärning. 

 Skulle vid denna inspektion varken finnas ägg eller yngel och ingen drottning hittas så är det bara konstatera att drottningen försvunnit vid parningen. Då är det bra att den gamla drottningen finns och det är bara att förena samhället igen. Men det är inte ofta som parningen av den nya drottningen misslyckas. 

 I mitten på augusti finns två samhällen av det ursprungliga som fanns på våren. En äldre drottning i det ena och årets drottning i det andra. Är den gamla drottningen äldre än två år ska dessa förenas. All honung som är tillräckligt täckt tas till slungning, resten samlas i en låda som ställs åt sidan så länge. Yngellådan med den nya drottningen ställs över den gamla drottningens yngellåda med ett perforerat tidningspapper emellan. Drottningarna behöver inte sökas upp. Den drottning som befinner sig i den översta lådan behålls av bina i de allra flesta fall. När yngellådorna är på plats läggs spärrgallret på och den kvarvarande skattlådan ställs överst.

 Är den gamla drottningen bara årsgammal så får de fortsätta i varsitt samhälle. Om nektardrag  är dåligt, drivfodras bina under augusti så att inte yngelproduktionen avstannar,  och båda invintras. Samhället med årets drottning säljs då som produktionssamhälle på våren.

 Den delning av samhället som beskrivits  för Att öka honungsskörden. Fungerar inte om samhället inte är tillräckligt starkt för delningen. Det beror i hög grad på hur samhället fått eller inte fått övervintra och i vilken kondition det är på våren.

 Hur invintringen går till kommer att beskrivas i ett senare inlägg.

  Mvh. Jano