Hej!

 Vid besöket i bigården den 4/5 upptäcktes en anlagd täckt visecell i ett av samhällena. Enligt mina anteckningar så bytte bina i detta samhälle själva drottning väldigt sent, i mitten på augusti förra året. Drönarslakten var redan igång så jag tänkte redan då att det skulle bli problem med parningen. Vid invintringen såg jag drottningen, hon var stor och fin så jag trodde kanske hon har blivit parad fast det fanns inget yngel. Samhället invintrades på 14 LN-ramar, 7 i yngellådan och 7 i skattlåda. 

 Vid vårundersökningen gick drottningen där och lade ägg, så allt verkade frid och fröjd. Men nu fanns en täckt visecell och drottningen syntes inte till. Det fanns två kakor med täckt arbetaryngel och relativt mycket drönaryngel så hon hade blivit parad, fast dåligt. Det fanns inget öppet yngel och inga ägg nu så bina var tydligen missnöjda med henne och har bestämt att tillverka en ny.

 Nu tog jag fram min observationskupa för två lågnormalramar. Där hängde jag in de två ramarna med yngel och drottningcell. 

 Resten av samhället ställdes ovanpå vinterns övervintringstest med HLS ramar. De små testlådornas ramar till horisontalläge.  En tidningssida lades mellan lådorna för att förlänga föreningsprocessen.

 I sådana här lägen kan det vara bra med övervintrade reservdrottningar.

/ Jano