Vid kontroll av avläggarna i dag hade de nya drottningarna fått i gång äggläggningsapparaten. Det tyder på att när draget sinar så ställer bina in barnafödandet för att spara energi. När draget återkommer ,om än på konstlad väg, så matas drottningen för att lägga ägg igen. Bilden nedan visar hur det såg ut en vecka efter att drivfodring påbörjades. Det finns även några täckta yngelceller så effekten av fodringen var tämligen omgående.