Dragbinas yngellåda kontrolleras 6 dagar efter delningen av samhället. Den märkta tillsatta yngelramen lyfts upp och alla drottningceller rivs utom en eller två stora fina på gränsen till täckning. Att 6 dagar ska ha gått innan denna procedur beror på att efter denna tid finns inget yngel kvar som bina kan dra upp drottningar av. Det går även att vänta några dagar till, men överflödiga drottningceller måste vara borttagna ett par dagar innan dess invånare befaras färdiga att krypa ut. Bina börjar sin drottningtillverkning med en larv som är nykläckt ur ägget, så den nya drottningen kan vara färdig redan 11 dagar efter att delningen gjordes.

 Om dåligt väder sätter stopp för öppning av samhället, inom 6-10 dagar efter delningen, kan flustret förses med ett spärrgaller under några dagar. Om samhället skulle vilja svärma med den först färdiga drottningen så får de inte henne med sig. Svärmen utan drottning sätter sig lågt i en buske i närheten och begrundar sitt öde. Efter ett tag flyger de tillbaka till kupan de kom i från och hjälper drottningen riva upp övriga drottningceller och avlägsna innehållet. Den tillfälliga spärrningen tas bort efter några dagar så drottningen kan komma ut på sin parningsflygning. Även drönarna har ju varit instängda och behöver komma ut. Spärrgaller framför flustret kan ju även användas om man inte anser sig ha tid att reducera antalet celler överhuvudtaget, men  ska  bort så snart det inte behövs.

 I samband med sanering av överflödiga drottningceller skattas och slungas den fulla skattlådan. Den ersätts med en ny låda utbyggda och mellanväggar som sätts närmast yngellådan. Den ännu ej fyllda befintliga skattlådan ställs överst. Nu när det inte finns någon  äggläggande drottning i kupan behövs inte spärrgallret förrän den nya drottningen är äggläggande  om ca. 3 veckor.

 Nu finns inget öppet yngel längre och bina kan lägga all sin energi på nektarinsamling. Även de arbetslösa ambina börjar fältarbeta tidigare än om det funnits öppet yngel i samhället.Om man vill samla pollen är det läge  nu. Fastän inget öppet yngel finns drar bina hem mycket pollen som lagras upp i kakorna. De flesta av dessa pollenkakor måste bytas ut mot utbyggda när den nya drottningen har börjat sin äggläggning. 

 Tre veckor efter delningen finns inget yngel kvar i kupan. Varroan får ett avbräck i sin fortplantning och de som finns sitter på bina. I samband med skattning ger detta ett utmärkt tillfälle att spreja bina på ramarna med 15%-tig mjölksyralösning. En sådan behandling ger ett nästan varroafritt samhälle under den tid som de blivande vinterbina föds upp. I samband med denna manöver kan spärrgallret åter läggas tillbaka över yngelrummet om det inte använts hela tiden.

 I fortsättningen har man bara att skatta och varva de två skattlådorna varannan vecka så länge det finns drag. Höjden på samhället blir bara tre LN-lådor ,om detta ramformat används. Det blir väldigt lättarbetat. Orkar man inte lyfta hela lådan är det lätt att, efter avborstning av bina,plocka ramar över i en transportlåda med lock.

Avläggaren med den gamla drottningen skriver jag om nästa gång.

 Mvh. Jano