Hej igen.

 Det är nu en vecka sedan det gjordes en snabb titt i kuporna. I dag har de,efter en kylig natt, blivit varmt och lugnt. Solen skiner från en molnfri himmel och temperaturen kämpar sig upp mot 15 grader. Ett sådant tillfälle får man bara inte missa. Nu går jag ut i bigården för årets första riktiga samvaro med bina. När jag kommer tillbaka hit ska ni få veta hur det ser ut i kuporna.

 Det var en skön eftermiddag, som högst var temperaturen uppe på snudd 18 grader. Bina flög friskt och kom hem med pollen i stora lass. Vattenhämtarna var också igång med att flyga hem vatten från vår trädgårdsdamm. 

       

Det är  avläggaren som har visat oss vilka temperaturer de har haft i sina lådor under vintern som ska kollas.  De har nu gasat på så det är ungefär lika varmt överallt i båda lådorna. Det syns dåligt på bilden men temperaturgivarna visar 34-35 grader alla utom den högra i den undre lådan som ligger ett par grader lägre. Antagligen sugs luft in i den ändan på flustret och ut i motsatta. Det syns på binas trafik också, Det är den kupan som är närmast kameran och bina flyger mest ut och in i bortre delen.

             

    På den vänstra  bilden ovan har jag lyft den övre lådan åt sidan. I den undre lådan finns gott om bin men inget yngel och inga ägg heller. Pollen var indraget i de två främre ramarna och den bakre ramen var ungefär halv av foder. Jag utökade här med endast en utbyggd ram framför foderramen där bak. Den övre lådan lyftes tillbaka och plastskivan togs bort. De två främsta ramarna var fulla med foder. Därefter tre ramar med yngel i alla stadier, t.o.m några ungbin som kröp ur sina celler. I d en bakersta ramen var också en del foder kvar.                                                                          

      

  Även denna låda fick en utbyggd ram till framför den bakre foderramen. Nu har samhället sju ramar i varje låda och drottningen har gott om plats att lägga ägg. Hon finns med mitt på den vänstra bilden ovan men bilden  är lite liten för att hon ska synas i vimlet. På den högra bilden ovan kryper hon uppe vid listen med en blå prick på mellankroppen.  Med största sannolikhet finns hon i undre lådan vid nästa inspektion om ca en vecka- 10 dar. 

Samhället läggs igen och på samma sätt kollas alla samhällena upp och får någon eller några utbyggda ramar om de anses behöva. Testavläggarna kollade jag inte idag men under veckan som kommer ska dessa flyttas över till horisontalläge i vanliga lådor. Jag återkommer då.

 Hälsning från Jano.