Kommande vinter blir den fjärde med mina övervintringstester  av små bisamhällen. På grund av mycket överflödigt utrymme vid övervintring på fem lågnormal har en ny övervintringslåda tillverkats för kommande vinters test. Den innehåller endast fyra hls-ramar. Själva stommen till lådan syns på bilden nedan vid sidan av den låda för fem lågnormal som använts de tre föregående vintrarna med mycket gott resultat. Den nya lådan är tillverkad av lister som sågats till från engångspallar. De genomskinliga väggarna är gjorda av en nerblåst trasig skiva i 6 mm. kanalplast från ett växthus. Lågnormallådan har väggar av 3 mm. plexiglas. Båda lådorna har nät över hela bottenytan med utrymme för nedfallsskiva.


  Den nya lådan kan, till skillnad från den äldre varianten, servas stående genom att locket är avtagbart. Det finns inga rambärarlister utan ramarna vilar på två 10 mm. rundstavar på lagom avstånd från botten och fixeras med en liten list i övre delen.  Ramarna ställs för s.k. kallbygge och även den gamla lådan har ändrats till detta. Enligt min mening kan ramarnas placering i förhållande till flustret inte ha någon större betydelse när nätbotten används över hela bottenytan. Det kan ändå vara intressant att se om det blir någon skillnad.

 Eftersom trälisterna, som håller ihop plastskivorna, är 13 mm passade det bra att fylla detta utrymme med tillskurna bitar av ett gammalt liggunderlag. Denna isolering limmades på 8 mm. byggskiva och kan lätt demonteras vid inspektion. Utanpå detta ska det vara en oisolerad huv av 12 mm. osb-skiva som väderskydd. Huven har ett avtagbart plåtklätt lock och är 60 cm hög. Det är den huv som lågnormallådan hade förra vintern så den är lite onödigt stor i sidled, men höjden ger ett utrymme över lådan med plats för foderburk. För detta ändamål används en lingonspann eller honungsburk.  Den lite större lågnormallådan ska få en frigolithuv kommande vinter.

 I slutet på denna månad ska lådorna förses med bin för vinterns test.

 // Jano