Det har nu gått ett tag sedan samhället inspekterades. Det var den 20 april  som avdelningsluckorna togs bort och hela lådorna fylldes med utbyggda ramar och mellanväggar. Redan då hade drottningen varit nere i den undre lådans övre del, där det fanns täckt yngel i tre ramar. Det fanns gott om bin och även blivande, så jag skiftade lådorna för att drottningen skulle få det ledigaste utrymmet överst. 

 Det är nu två veckor sedan detta gjordes  och det kan vara läge för en ny inspektion. Varmare väder framöver, med blommande lönn och maskrosor, gör att bina behöver plats för honungen. Hittills har det varit kallt och otrevligt för bina att flyga ut så sälgen fick blomma i fred för bina. De har fått vatten i drivfoderburken inne i kupan, så det har de också sluppit att hämta ute. 

 Som vanligt ser jag till att allt finns till hands innan kupan öppnas. En botten, kupkniv, borste,och rökpust. Tredelad drönarram och ramhållaren för att hänga upplyft ram på  Skattlådan med nya ramar står på en bänk bakom så länge.

 Ett par pustar rök in genom flustret. Efter någon minuts väntan lyfts övre lådan av och ställs på bottnen vid sidan om. Sladdarna till temperaturgivarna är så långa så det går bra med lite lirkande. Pusten får tjänstgöra igen och bina tvingas ner mellan ramarna och en täckskiva läggs över främre hälften av lådan för att spara deras värme  och hålla nere bina. 

          Undre yngellådan utan och med täckskivan.

     Den bakre ramen lyfts upp fortfarande nästan full med vinterfoder och hängs på den yttre ramhållaren som är en mycket praktisk grej.  Nu finns utrymme för att dra ramarna bakåt. Den tredje ramen lyfts upp och där finns yngel varför jag kollar även ramen bakom. Där finns yngel och ägg på den sida som var vänd framåt. Hela rampaketet dras bakåt och täckskivan läggs nu över de bakre ramarna. Ramen närmast flustret lyfts upp, den innehåller bara pollen och en aning foder . Andra ramen också pollen men tredje ramen har yngel i vänstra delen  och foder i högra. Även den fjärde ramen har yngel mest i den vänstra delen och tom i övrigt. Undre lådan har alltså yngel i olika stadier i sex ramar.

Temperaturgivarna tas b ort och alla ramarna förs tillbaka framåt med täckskivan över. Den bakre ramen som bara innehöll foder byts ut mot en ny utbyggd. Den sätts närmast ynglets bakre ram.och ramhållaren med foderramen avlägsnas. täckskivan tas bort och ett par svep med pusten över ramarna får bina att krypa ner och den övre lådan lyfts tillbaka på sin plats. 

  Vattenburken tas bort, den behövs inte mera, och kupkniven sticks in under täckskivan  som bändes loss . Här var det gott om bin och drottningen finns troligtvis i denna låda nu.  

  Här syns ramhållaren som hängs över framkanten på lådan . Väldigt praktiskt när en ram behöver lyftas ut. Skattlådan som ska på står nu på bottnen bredvid.

 På samma sätt som underlådan jobbar jag mig genom denna . De två mellanväggarna som sattes i  där bak förra gången är nästan färdigbyggda. Den ena tas bort så länge och hängs på ramhållaren, så jag får arbetsutrymme. Nu drar jag bakåt alla ramarna, lägger täckskivan över bakre halvan och börjar framifrån. Även här är det pollen och foder i första ramen. Den andra har mest nyindragen nektar och i den tredje finns späda yngel och ägg samt foder. Temperaturgivarna avlägsnas även från denna låda, de satt här mellan ram tre och fyra. Ramarna förs fram och jag kikar ner mellan dem för att se hur många som finns yngel i. Här är inte så många som i den undre lådan och det är mest spätt yngel och ägg. De tre ramarna i mitten har täckt yngel i övre delen.  I denna låda finns det fem ramar yngel i olika mängd.

 Foderramen som satt längst bak tas bort och en en tredelad drönarram för att fånga varroakvalster sätts i bakom sista yngelramen. Ramarna rättas till, täckskivan tas bort och lite rök driver ner bina. Spärrgaller läggs på och skattlådan sätts på med fyra utbyggda ramar i mitten och tre mellanväggar framför och tre bakom. Täckskivor och lock läggs på och så var det klart.

 Nu dröjer det ca en vecka till nästa ingrepp som endast är ett lyfta av skattlådan och skära ut ett fält i drönarramen. 

  / Jano