Vid kontroll idag så var det trångt för bina i kupan. Den första skattlådan var nästan full men honungen var inte tillräckligt täckt i all ramarna.  

 Denna ram innehåller  honung från maskros och fruktblommor. 

Det är dags för andra skattlådan. Den ska stå närmast spärrgallret över yngellådorna.  Orken är inte längre vad den varit ,det kändes för tungt. För att lyfta av  den befintliga skattlådan fick jag plocka ur några av ramarna till en tom låda på en botten vid sidan om. För att komma ifrån problemet med tunga skattlådor går det att använda två med fem ramar i stället för en med tio . Det får nog bli lösningen till nästa säsong om jag ska fortsätta med bina.

Den nya skattlådan får bara två utbyggda kakor i mitten och resten mellanväggar för utbyggnad. Med några färdigutbyggda kakor finns det utrymme färdigt för honungslagring medan byggarbeterskor efterhand bygger ut mellanväggarna..

Det sägs att bygga vaxkakor kräver mycket energi och därför ska utbyggda kakor användas i skattlådorna. Att det krävs energi att producera vax  stämmer säkert, men det är inte lätt att förhindra. Man måste inse att bisamhället är en organism med bin i olika ålder och funktion. För att bisamhället som helhet ska fungera bra, måste det vara harmoniskt och full sysselsättning råda. I annat fall göds missmodet och arbetslusten avtar .De arbetslösa ungdomarna som jobbar i byggsvängen vet inte vad de ska göra. För att få användning för sitt vax , och på något sätt sysselsätta sig, börjar de bygga vildbygge. De bygger ihop ramarna och kladdar ner med vax i utrymmet mellan ramar och täckskivor. De bygger också om gamla kakor och anlägger viseceller. Detta kan göra att mer än halva samhället ger sig ut i svärm redan innan maj månad är slut. Att inte låta byggbina få använda sin produktion av vax och bygglust på ett vettigt sätt hämmar honungsproduktionen.

 Skattlådan med honung ställs tillbaka överst och de urtagna kakorna sätts tillbaka. Den får nu stå kvar några dagar tills honungen är färdigbehandlad av bina. 

Bilden är tagen från takfönster på andra våning i vårt hus. Lite mörk för att det gula fältet skulle framträda.

 Eftersom ett  rapsfält börjat blomma närmare än hundra meter från kuporna, så tas denna skattlådas till slungning inom de närmaste dagarna. Den  ställs sedan tillbaka närmast spärrgallret med hälften slungade kakor och hälften mellanväggar. De slungade kladdiga kakorna ger samhället en extra kick och mellanväggarna byggs fort ut av byggbina.

 // Jano