I dag var tanken att samhället skulle delas, men jag hittade inte drottningen. Min syn är lite dålig och hon blev inte märkt under sensommaren heller av samma anledning . Antagligen finns hon i den övre yngellådan för där fanns det mest öppet yngel .

 Följden blev att jag började med att skatta av 20 kg honung från samhället. Sedan drogs allt åt sidan och en ny botten ställdes på den gamla platsen. Den övre yngellådan sattes på denna botten. Ur denna skattades två fulla honungsramar som ersattes med utbyggda tomma. Spärrgallret lades på och den före detta undre yngellådan sattes på med i huvudsak täckt yngel. Skattlådan med slungade ramar och mellanväggar lyftes upp och allra överst ställdes skattlådan med honung som inte var färdig för slungning. Samhället får stå så ett par dagar så ska jag kolla då i vilken låda drottningen finns. Det fanns inga drottningceller i samhället så det är ingen överhängande svärmrisk.

 Om man ser till honungsskörden hittills på detta samhälle så har de annat att tänka på än svärmning. Det är andra gången som slungan är igång och sammanlagt 53 kg har det gett på bara detta samhälle. Det är styrkan på samhället och det fina vädret när rapsen har blommat som är anledningen.

 / Jano