Under april och maj utökas bisamhället med ramar och lådor i takt med tillväxten. Med en intervall på 7-10 dagar ges plats för drottningen att lägga ägg och för lagring av den energi i form av honung som inte förbrukas direkt av bina.Det är under tiden fram till månadsskiftet maj-juni som samhället ska byggas upp till full styrka och lite mer. Detta gäller här där jag har min biodling och kan variera beroende på var i landet biodlingen bedrivs.

 I början av juni månad, med variation på ett par veckor åt ena eller andra hållet,står samhället med två yngellådor och två skattlådor om våren varit fin. Instinkten att föröka sig genom svärmning börjar närma sig och den bör nu utnyttjas för bättre lönsamhet i företaget. Att öka honungsskörden.  Äggläggningen måste minska för att det inte ska bli för stort överskott av sysslolösa dragbin när draget är slut. Tiden från ägg till färdigt bi. 

 Nu är alltså rätta tiden för ett radikalt ingrepp i samhället. Skattlådorna lyfts av och den yngellåda där drottningen finns ställs på en egen botten vid sidan om den ursprungliga kupan. Ramarna i yngellådorna möbleras om så att det mesta av det täckta ynglet och en ram med spätt yngel och ägg får vara kvar på ursprungsplatsen. Denna ram med spätt öppet yngel kan  tas från ett samhälle man vill dra upp drottningar från.Resten av det öppna ynglet får stanna kvar i drottningens låda. Därefter borstas bin från några yngelramar ner i drottninglådan, den blir annars för fattig på bin när alla dragbin flyger in i det nu drottninglösa modersamhället vid återkomsten från sina utflykter. Eftersom  drottningen inte har några dragbin till sitt förfogande den första veckan, måste det även finnas foder,pollen och vatten i drottningens låda. Vatten kan sprejas direkt på en utbyggd ram eller ges på samma sätt som drivfoder med en honungsburk i foderbrädan. 

                                       Ett bra sått att förse ett bisamhälle med vätska eller drivfoder                                               

Drottningavläggaren får  nu stå så någon vecka. På grund av brist på dragbin  de närmaste dagarna, kommer drottningen att tillfälligt dra ner på äggläggningen. Samtidigt är en eventuellt kommande svärmning  förhindrad. 

 Modersamhället få behålla skattlådorna. Denna del av samhället är nu drottninglös men  bina sätter nästan omgående igång med att bygga drottningceller runt några späda larver på den tillsatta yngelkakan och mata dessa med specialfoder.

 Modersamhället står nu på en yngellåda och två skattlådor varav den ena är färdig för slungning i mitten på juni.

 Drottningen har bara sin yngellåda tills vidare. Det delade samhället får nu vara i fred minst sex dagar.  Dragbinas yngellåda efter delningen.  Drottningens låda efter delningen 

 Hälsning från Jano.