I går kväll kollade jag upp samhället.

Det var som jag trodde, drottningen fanns i den övre yngellådan vid förra delningsförsöket den 29/5.  Eftersom jag inte hittade henne då, skiftades yngellådorna och spärrgallret flyttades ner över den undre yngellådan. Denna operation gör det lättare, att efter några dagar, säkert bestämma i vilken låda hon är.

 Skattlådorna var nu relativt lätta att lyfta av eftersom de skattades vid ingreppet den 29/5. Ett täcklock lades över den övre yngellådan och även den flyttades till en tillfällig botten vid sidan om. Spärrgallret togs bort och letandet efter drottningen påbörjades. Hon hittades nästan med en gång på den ena av de utbyggda kakorna som sattes dit den 29/5.  Denna ram togs upp och synades lite närmare och där fanns nylagda ägg . Ramen hängdes åt sidan så länge medan jag letade efter en ram med både ägg och spätt yngel. Det är en sådan jag vill ha till dragbinas yngellåda  så att de säkert har material till en ny drottning. Denna ram märktes med ett häftstift och fick byta plats med  en yngelram från dragbilådan. Ramen som  drottningen gick på hängdes tillbaka.

Täckskivorna lades på och lådan med drottningen fördes åt sidan med sin botten så länge.

 På dess plats ställdes en ny botten med den andra yngellådan, nu utan drottning men med möjlighet att föda upp en. En ny skattlåda med slungade ramar och mellanväggar ställdes närmast spärrgallret och den ena av de befintliga skattlådorna lyftes tillbaka och locket på. Om  en vecka är det dags för skattning av den sista rapshonungen och då ska övertaliga drottningceller tas om hand på ett eller annat vis.

Drottningen med sin låda bars iväg 10-15 meter till en annan bänk. I detta fallet borstades inte några extra ungbin ner till drottningen utan hon fick med sig hela den ena befintliga skattlådan med bin i. Därför ställdes en glasruta på lut framför flustret för att de dragbin som följt med ska ta nytt märke och ev. stanna kvar på denna nya plats. En honungsburk med vatten smaksatt med honung ställdes i foderbrädan.

 Kameran kom inte med så några foton blev det inte. Men en berättelse om hur delningen av detta samhälle gick till.

  Med vänlig hälsning från Jano.