Hej igen! 

 Varmt, varmt och torrt, torrt. Inget regn sedan den 1 maj och mellan 25 och 30 grader varmt sedan 5/5. Rapsen blommade fort över och nu blir det skattning i nästa vecka, två veckor tidigare än normalt. Kommer inget regn snart så blir det nog inte mycket mer honung i år. 

 Nu ska vi se om det fötts några nya drottningar i ett par avläggare.

 På grund av fördröjning med besiktning inför försäljning utökades samhällena som skulle säljas med en andra yngellåda i början på maj. Den 9/5 gjordes en avläggare av den ena yngellådan på ett av samhällena som skulle hämtas den 10/5. Drottningarna hade varit uppe och lagt ägg i dessa övre lådor som innehöll både yngel och honung. 

Den 16/5 fanns flera täckta drottningceller i denna avläggare. En ram med täckta celler fick ersätta en misslyckad drottninguppfödning i annan kupa. För trångt i observationskupan.  En ram med två -tre celler fick vara kvar och eftersom det borde finnas ungdrottningar i dessa två avläggare nu så gör vi en titt. Om någon skulle misslyckas är det bra om det blir åtgärdat så fort som möjligt för inget bisamhälle skall vara utan drottning längre an nödvändigt. Det konstaterades att cellerna var öppna i båda avläggarna. Någon hade ett runt litet hål i ändan och övriga var öppnade från sidan. På bilden ovan ser den ena cellen oöppnad ut men när den kollades så var den tom. Det runda fina hålet i celltoppen på den andra tyder på att den är öppnad inifrån av en färdig drottning.

 Drottningar kunde jag däremot inte upptäcka. En oparad ungdrottning är inte mycket större än ett arbetsbi och har en benägenhet att gömma sig. De har stor självbevarelsedrift och är inte lätta att upptäcka speciellt om synen inte längre är vad  man vill  den skulle vara.  

 Dessa drottningar, som förhoppningsvis finns någonstans, kan redan vara tre-fyra dagar gamla. Därför är det inte omöjligt att de råkar vara ute och orienteringsflyga när jag försöker hitta dem. 

 Ett par dagar in i juni finns inget yngel kvar i dessa avläggare. De kommer då att behandlas mot varroa med mjölksyralösning innan det åter finns täckt yngel. 

 Hälsningar från Jano i Halland.