Hej och Glad Påsk!

Rengör eller byter bottnar gör många biodlare innan bina ska börja flyga på våren. Det gjorde jag också förr men finner det inte befogat nu längre när det blir så lite nedfall. 
 Men idag gjorde jag det på den kupa som har temp-givare monterade för att visa hur det ser ut. Nedfallet av döda bin är jämt fördelat under de sex kakgatorna. Det rör sig ungefär om så många bin som man brukar ta för ett varroaprov och de ligger på nätet torra och fina, lätta för bina själva att städa ut.


 När lådorna satts tillbaka på en ny ren botten lyfte jag av täckskivan över plasten för att kolla hur det såg ut. Det var bin över hela ytan och i övrigt rent och fint. 


   


 Plastskivan åkte av och några ramar lyftes i skattlådan för kontroll av foderläget. Ingen fara, de två bakre ramarna och de två främre såg ut som den på bilden. Det verkar vara de två i mitten som kommit till användning när foder behövts. Dessa lyftes inte upp för jag ville inte sabotera fixeringen av temperaturgivarna. 

 Innan denna operation visade temp-givarna i yngellådan lådan 13 grader till vänster och 29 grader till höger. i skattlådan  11 grader till vänster och 14 grader till höger. När jag lagt igen kupan och kollade tempen så hade den stigit några grader. De två givarna i yngellådan visade 25 grader till vänster och 31 grader till höger. I skattlådan var det 25 grader i hela lådan. 

Temperaturskillnaden  visar att det var störningen av samhället som fick bina att sprida sig upp i skattlådan. Det ska bli intressant att se vad tempen är i morgon, om den återgått till tidigare värden.

 Något yngel verkar inte finnas ännu och det tycker jag är bra så länge det är 5-6 minusgrader på nätterna.

 / Jano