Den låga luftfuktigheten på endast 22% och torrt i marken gör att bina har svårt med energiförsörjningen. Efter skattningen den 5/7 hade bisamhällena kvar 3-4 kg honung vardera som ej var täckt. Vid koll i dag var det nästan tomt och på grund av detta dåliga energiinflöde hade en av de nya drottningarna inte kommit igång med äggläggning. Även de andra två hade väldigt dålig fart. I kväll har alla tre samhällenas både modersamhälle och drottningavläggare fått foder. De kommer fortsatt att drivfodras nu för att få fart på yngeluppfödningen. Vad gäller honungsskörden får jag vara nöjd med det som blivit i maj och juni. Vitklöver blommar och mjölkört blommar men det blir tydligen ingen nektar i blommorna på grund av torkan.