Nu var det dags att förse testkuporna med bin. Den gamla lådan  för lågnormalramar får även i år börja med den sista omgången från observationskupan.
 

 Observationskupan med förra omgångens bin den 28/6 . Då flyttades dessa ramar till en avläggarlåda för större plats och kupan laddades med de ramar som nu tas till övervintringstest.

 Utöver dessa två ramar laddas lådan med en pollenram och två utbyggda slungade ramar. Den övre ramen i observationskupan var inte helt utbyggd så här har byggbina lite jobb. Därför får de ingen ren mellanvägg. Drottningen är förhoppningsvis parad men inte äggläggande än. Hon får kollas upp när vi kommer lite längre in i augusti. 

 Observationskupans bin har fått  sin vinterbostad.

 Den nya lådan för fyra HLS- ramar Den kommande vinterns testkupa. laddas på så vis att jag gör en liten skaksvärm. Som drottning får detta lilla samhälle en gammal grönmärkt drottning, vars samhälle fått en ny för året. Denna gamla drottning har säkert resurser kvar för att leda detta test till övervintring. Hon var från början tänkt att ersätta en förmodat omkommen drottning i kupan som agerar i  Året i bigården. Ingen drottning men tydliga spår.   

 Testkupan med fyra HLS-ramar laddad inför vintern.

 Det blev lite sent för dem att bygga ut mellanväggar nu, så lådan laddas med  utbyggda LN-ramar som förminskats till HLS-format. En ram med lite pollen i och en med lite foder i övre ändan samt två tomma utbyggda. Får se hur tillväxten blir, kanske behöver lite mer ungbin tillsättas.

 På kvällen fick båda varsin 700-grams burk med sockerlösning 50/50.

  // Jano