Nu har det gått över fyra veckor sedan samhället delades. Samhället är förhoppningsvis fortfarande fritt från täckt yngel. Det har varit lite ostadigt och blåsigt väder så det har dröjt lite över tiden för att det ska vara helt yngelfritt . Om drottningen redan börjat yngla så täcks inte ynglet förrän åtta dagar efter äggets läggning och varroahonan kryper inte ner i cellen förrän precis innan täckningen.Mjölksyralösningen har ingen effekt på kvalster som befinner sig i täckta yngelceller. Därför är mjölksyra ett perfekt alternativ i bekämpningen av varroa i detta läge, när alla kvalster som finns i samhället befinner sig på bina. Tiden är också rätt eftersom samhället kommer at ha relativt lite kvalster när den nya drottningen, med hjälp av samhällets arbetare, ska producera de bin som ska säkerställa övervintringen.

 Behandlingsmetoden anses arbetskrävande och lämpar sig bäst i mindre biodlingar. Fördelen med mjölksyran är att den betraktas som livsmedelshygieniskt okontroversiell och koncentrationen på syran är låg.  

 Det som behövs för behandlingen är 15%-tig mjölksyralösning, en blomspruta av något slag och en kaktång.

Mjölksyra, med en koncentration av 80%finns att köpa där övrig utrustning för biodling säljs.  För att få en 15%-tig lösning av mjölksyran blandar man 1 liter 80%-tig mjölksyra med 4,3 liter vatten. Receptet brukar vara angivet på förpackningens etikett. 

Vid tillblandningen, då man handskas med mer koncentrerade syror, skall  handskar och skyddsglasögon användas. Det skadar inte att även använda den utrustningen vid själva behandlingen av bina.  Vid tillblandning av lösningen ska syran hällas i vattnet. Det gäller för all tillblandning av lösningar där syra av något slag ingår för att undvika reaktion med syrastänk. Alltså syran i vattnet SIV.

 Då är vi framme vid själva behandlingen. Jag tycker inte det känns bra att spreja mjölksyra över honungskakorna, så det första jag gör är att lyfta av den översta skattlådan. Den är i regel färdig för skattning och det finns inte så mycket bin i den nu i slutet efter yngeluppehållet. Den skattlåda som nu står närmast yngellådan skattas också på kakor som är färdiga för slungning om det finns några. Annars skakas bina bara av och ramarna ställs i en tom låda som avlägsnas under behandlingen. Tomma slungade kakor sätts i skattlådan i stället och locket läggs på.

     Samhället efter skattning. Lådan till vänster honung till slungning och lådan i mitten skattlådan med honung som ska tillbaka till samhället efter behandlingen. Till höger de två yngellådorna som väntar på behandlingen med mjölksyran. Kupan i bakgrunden står sedan på tur att befrias från honung. Men först ska denna kupas honungslådor fraktas bort.

 Nu finns ingen honung som ska slungas kvar i samhället.  De som ska skattas placeras i en låda med lock för transport till slungning. De som ska tillbaka till samhället ställs i förrådet så länge.

 Ovanstående procedur hör ju egentligen inte ihop med mjölksyrabehandlingen, den skulle ju ändå göras.  Alla samhällena som ska mjölksyrabehandlas befrias på samma sätt från honungen innan jag återgår till den första kupan.

 Där har bina fördelat sig rätt så jämt på båda lådorna och är i full verksamhet med att slicka de slungade kakorna rena. På grund av denna nya aktivitet är bina väldigt lugna och stillsamma. Nu är det först och främst den undre yngellådan jag vill åt. Därför lyfts den nu relativt lätta övre lådan  av  och behandlingen påbörjas i undre lådan. 

 

 Kakan lyfts med kaktången. Hade nu inte kameran varit i den andra handen så hade jag sprejat kakan i detta läge.


 Behandlingen tillgår sedan på så sätt att man tar upp ram efter ram med kaktången och duschar varje sida av kakan där bina sitter. Vackert väder och vindstilla bör eftersträvas eftersom bina annars får en onödig nedkylning genom besprutningen. Men det är ju en sådan dag jag väljer för skattningen också.

 Mängden mjölksyralösning på varje sida av ramen med bin ska vara 5-6 ml. Man kan kolla hur många tryck på sprutan som behöver göras för denna mängd genom att provspruta i en mätkopp. Min duschflaska ger 1 ml. vid varje tryck så det blir 6 styck fördelat på varje sida av ramen

 Efter ett par dagar kollas nedfallet. Om flera hundra kvalster finns på uppsamlingsskivan kan en behandling till eventuellt behövas. När behandlingen är färdig får varje samhälle tillbaka sin tredje låda med den honung som inte var färdig för skattning.

 // Jano.