Efter en sen kylig vår tog det längre tid än vanligt för bisamhällena att nå full arbetsstyrka. Men nu en bit in i juni finns det tillräckligt med täckt yngel och då är det dags att avbryta drottningens arbete med att lägga ägg.

 Drottningen ska få semester efter att ha jobbat hårt under våren.

 Ett ägg som läggs av drottningen nu är inte dragbi förrän om 1,5 månad. Det drag som finns här framöver är skogshallon, björnbär, brakved, klöver och mjölkört. Om 1,5 månad finns inte mycket kvar som ger något överskott av honung. Som i all annan verksamhet är det inte vidare smart att ha en massa arbetare när inget finns att göra. Binas svärmperiod infaller också nu i juni och då är det väldigt skönt att slippa oroa sig för nedsatt arbetsförmåga i bisamhället på grund av detta. Det är nämligen så att ett bisamhälle som funderar på att svärma lägger ner det mesta av sin samlarverksamhet så länge svärmlusten finns kvar. En annan faktor är att ett bi som föds i ett samhälle där inget yngel finns att sköta om börjar jobba som dragbi redan 10 dagar efter att de krupit ur cellen. Hon lever troligen också längre när hon sluppit framställa fodersaft i någon större utsträckning.


 Samhället före operationen.


 Samhället efter operationen.

  Det är mycket som ligger på plussidan när man flyttar några ramar med den gamla drottningen, lite yngel och uppvaktning till en ny kupa. Därför blev detta gjort i helgen samtidigt som rapshonungen skattades av och slungades. Nästa ingrepp blir om en vecka då drottningceller ska gallras bort i samhället som nu jobbar för att få en ny drottning så fort som möjligt.