Det finns olika spekulationer om hur det går at få ökad honungsskörd. Ett påstående är att flera bin ger mera honung. Det kanske kan stämma om antalet samhällen ökas. Då vore det ju konstigt om inte den sammanlagda skörden blir större. Skulle skörden öka med flera bin i samma samhälle krävs vacker väder och bra drag de flesta av sommarens dagar och det är vi inte vana vid. 

  Att utnyttja binas olika livscykler skrivs och pratas det inte mycket om. Ändå är det, enligt min åsikt, det enda som ger ett bra resultat.Det handlar om att spara energi för bina och styra dem att jobba med det som är viktigt för stunden.

 För att bisamhället överhuvudtaget ska kunna producera ett hyfsat överskott krävs att det kommer ur vintervilan i god kondition och kommer igång tidigt på våren. Här spelar invintringen och binas välmående under vintern och tidig vår stor roll.

 En annan faktor är att yngeluppfödningen är störst när draget är bra. Det är bara det kruxet att äggen som drottningen lägger vid bra drag blir inte dragbin förrän sex veckor efter att ägget lagts. Tiden från ägg till färdigt bi. 

 Bin är arbetsamma varelser. Finns inte tillräckligt jobb i ett visst yrke är de inte främmande för andra jobb. Yngre bin verkar inte deppa om det inte finns tillräckligt att göra som barnskötare t.ex. Efter lite omskolning hugger de i där det behövs. Den högre honungsskörden, i ett samhälle utan yngel att mata, beror säkert till viss del på att arbetsstyrkan blir större ute på fälten medan energiåtgången i samhället blir betydligt mindre.

 Ett ungt bi,som inte har matat yngel, börjar jobba som dragbi redan 10-12 dagar efter att hon krupit ur cellen. Hon verkar också leva betydligt längre än de bin som behövt vara  barnskötare i sin ungdom.

 Slutsatsen av ovanstående blir att äggläggning i juni månad resulterar i en massa bin som inte  kan bidra till någon större nektarinsamling när draget nästan är slut i juli. Några bra vinterbin blir de inte heller, de är för gamla för att överleva vintern De kommer för sitt eget uppehälle endast att förbruka av den insamlade honungen. Drottningen har också slösat med sitt spermieförråd i onödan.

 En yngelfri period på försommaren är ett plus på många vis där som endast finns sommardrag. Delningen av bisamhället. Det är inte bara honungsskörden som blir större. Varroan får problem med fortplantningen och samhället kan effektivt behandlas med mjölksyra innan den nya drottningen blir äggläggande. Detta i sin tur ger friska vinterbin som inte har angripits nämnvärt av varroa under sin yngelperiod. En ytterligare fördel är att de bin som invintras är alla födda under senare delen av juli och augusti. Dessa bin har inga problem med att överleva vinterns påfrestningar. 

 Dessutom slipper man problem med svärmning och får en ny drottning, eller flera om man vill.

 Hälsningar från Jano.