Hej!

Under den gångna veckan har det varit lite olika aktiviteter i bigården. På tisdagen ägnades några timmar till handräckning vid besiktning av mina bin innan försäljning. Två samhällen reste iväg på skärtorsdagens morgon och i lördags hämtades ett.

 De tre produktionssamhällena som nu finns kvar kollades upp i dag. De behövde mera utrymme för honung så de fick nu en skattlåda. Eftersom raps börjar blomma i grannskapet lades spärrgaller under denna. Eftersom drottningen har god plats i sina två yngellådor så går hon nog inte upp i den tredje lådan men spärrgallret är en säkerhetsåtgärd när honung behöver skattas inom en månad. Man vill inte ha yngel i ramar som ska slungas och det är bra att veta att drottningen inte finns i skattlådan när den tas till slungning. 

 Vid Årets andra besök i bigården.  nämnde jag hur trågkupans utrymme ökades. Nu har det gått 10 dagar sedan dess och en ny genomgång av samhället behövs. Först lyftes skattlådan av och vid kontroll i yngelrummet bestod yngelnästet av åtta ramar yngel i varierande stadier. Drottningen syntes inte till men nylagda ägg visar att hon finns där. Nu sattes två utbyggda ramar framför yngelnästet och två bakom. Två nästan fula honungsramar lyftes över i en fem-ramars skattlåda som även försågs med tre mellanväggar. denna låda ställdes längst fram över spärrgaller och den befintliga skattlådan med åtta ramar ställdes bakom. Eftersom jag inte vet om drottningen är där nere eller i denna låda så lades inget spärrgaller under. När lådan öppnades för koll var den nästan fylld med honung. De två mellanväggarna som jag satt i längst bak i denna låda förra gången var inte riktigt färdigbyggda. Men det är ingen risk att det kan bli något yngel i denna låda och den kan snart skattas på sitt innehåll.

 När jag var färdig med trågkupan består nu yngelrummet av 14 ramar, en skattlåda med 5 ramar och en med 8 ramar. Det blir sammanlagt 27 ramar och bör räcka bra de närmaste 10 dagarna.

 Vinterns testkupor har båda fått utökning under veckan med överskottsbin och ramar från de samhällen som sålts.  Ett av samhällena som lämnade min bigård fick släppa till en liten avläggare för att få plats på de 10 ramarna. Dessa småsamhällen kommer jag att kolla upp längre fram i veckan.

 Kameran var inte med idag så det blev inga bilder. 

 / Jano