Visar inlägg från september 2021

Tillbaka till bloggens startsida

Sista kollen för året

 Nu är vi inne i senare delen av september månad och det är ett tag sedan bina fick sitt vinterfoder. Även bekämpningen av varroa är genomförd på de samhällen som behövde detta nu på hösten. Bekämpning av varroakvalster. 

 I dag har myrsyraburkarna tagits bort. Bina flyger fortfarande friskt, det är varmt och gott om dagarna och många blommor lämnar både nektar och pollen. Det gör att det kan finnas en hel del yngel i samhällena. För att kolla detta lyftes foderförrådet av på ett samhälle och yngellådan gicks igenom.  Där fanns yngel i 4 av de 8 ramarna, både täckt och öppet. Drottningen gick lugnt runt och tittade ner i cellerna och vid närmare kontroll så fanns det även lite nylagda ägg. Vi får hoppas det blir några fina dagar i oktober november också så att de bin som nu kommer att födas sent kan komma ut en sväng innan vintern.

 Klimatförändringen gör att detta kommer att bli vanligt, men jag litar på mina bin och tror att de vet vad det handlar om.

 När jag ändå var igång så försågs en kupa med temperaturgivare. Denna vinter blir den andra med temperaturgivare i ett bisamhälle för att se hur vinterklungan organiserar och rör sig under vintern. I vinter blir det samhället som fått utvecklas efter övervintring i oisolerad testkupa förra vintern som får ge denna information. Liten blir stor Augusti 2016. Detta samhälle är nu invintrat på två våningar lågnormal med fem ramar i yngellådan och fem ramar med foder i skattlådan. Eftersom vinterklungan kommer att ha kontroll över alla ramarna sidledes i lådorna blir det perfekt med fyra tempgivare.  Två givare monterades i yngellådan och två i skattlådan mellan ramarna 3 och 4. Utrymmet i lådorna begränsas med en flyttbar vägg. En täckskiva av plast lades på med täckbräder över. På dessa lades digitaltermometrarna som märktes med vilken givare de tillhör. Under vintern kommer dessa att läsas av varje dag och sammanföras i ett diagram som kommer att publiceras i slutet av varje månad.  

 Det kommer framgå av temperaturen i vilken del av kupan vinterklungan befinner sig. Intressantast är att se hur länge den håller sig kvar i yngellådans efterhand tomma yngelceller.

 Även testkuporna fick varsin temperaturgivare.  Dessa placerades mitt i lådorna. Det är lådan med fyra HLS-ramar som visas på bilden nedan. Den ska övervintra utan någon nämnvärd värmeisolering förutom huven av 12mm OSB-skiva.

 Temperaturen visar att det kan finnas yngel. Men här fanns inget när jag kollade för några dagar sedan så det är antagligen bara störningen som fått tempen att stiga lite.

  Varroaläget i denna lilla låda är under kontroll. Bilden nedan visar uppsamlingsskivan efter två dagar med myrsyraburken på.  Med ca 4000 bin i lådan så är ett 50-tal kvalster inte alarmerande.

 Denna bild visar hur många varroa som ramlat ner. Ca 50 kvalster räknade jag till efter två dag 


  Mvh.  Jano

Min vaxhantering.

 Fastän jobbet i bigården är över för säsongen, finns en viktig uppgift kvar som inte får vänta allt för länge. Det är sortering av ramar med utbyggt vax för förvaring till nästa sommar. Låter man detta jobb vänta för länge så kan vaxkakor se ut som den på bilden nedan. Den är nästan helt inkapslad av vaxmallarvens väv efter att ha stått öppet i en låda över vintern.


 Det är vaxmottets larver som helt förstört denna kaka som blivit glömd i en låda. 

 Efter invintringen har bina, både i mina trågkupor och lådsamhällen, fått slicka ramarna rena i det nu tomma utrymmet bakom avdelningsluckorna. Det är öppet under luckan hela vintern och bina kan vistas i detta utrymme när de känner för det.
 Samhället till höger är invintrat på två lågnormallådor med sex ramar i yngellådan och sex med foder över. Utrymmet i lådorna är förminskat med en flyttbar extra vägg i varje låda. 

 Alla mörka, dåligt utbyggda kakor eller kakor med mycket drönarbygge skär jag ut och förvarar i täta plastkärl.  

 Vaxkakor skärs ut och förvaras i plastkärl med lock över vintern

Dessa kommer att smältas ner i min solvaxsmältare under nästa sommar, på samma sätt som förra årets vax smälts  nu under sommaren som varit.

 Min solvaxsmältare är enkel men effektiv.

 Med lite vatten i botten på brödformen, som vaxet rinner ner i, så blir vaxet helt fritt från skräp. Det blir ingenting som behöver skrapas bort.

 Ovan och undersida på "guldtackor" av vax smält av solen.

 Dessa tackor av vax förvaras i plasttunnor med lock. Vid något besök i biredskapsaffären tas de med och säljes eller byts mot nya vaxkakor.

 Alla övriga kakor sorteras i skattlådor som ställs ovanpå varandra. Ljusa utbyggda i egna staplar och kakor som varit yngel i staplar för sej. Några fina pollenramar sparas också i ett par lådor. Över varje stapel ställer jag en tom låda. I denna ställs ett par öppnade myrsyraburkar och en plyfaskiva läggs på som lock. Myrsyraburkarna är de som använts vid varroabekämpningen och det finns en del syra kvar i dessa. För att lufta ut dem och torka tretexen är det perfekt att använda dessa som nosema och vaxmalbekämpare under vintern. Det fungerar lika bra som ättika som annars är brukligt att använda. Till nästa säsong är de torra och redo att suga upp en ny dos myrsyra. Det är detta som är så smidigt med burkarna att sen de är gjorda är det bara att fylla på ny syra och sen är de klara för användning igen.

   / Jano

Bekämpning av varroakvalster.

 Nu är vinterfodringen över och foderlådorna borttagna. Vi är nu inne i september och då brukar jag bekämpa varroakvalster med myrsyra. Det är den så kallade "Tedbladsmetoden" som används i min biodling och temperaturen ute brukar vara lagom under senare delen av september. Enligt anvisning ska ju inte myrsyra användas om det är över 20 plusgrader under tiden som myrsyran verkar i bisamhället. Det är en fantastiskt smidig bekämpningsmetod som lanserades av en biodlare som heter Karl-Erik Tedblad från Blekinge, därav namnet. Detta sätt, att hålla varroakvlstret på en för bina hanterbar nivå, har blivit vanligt där nere i sydost och även på andra ställen. Metoden är lätt att använda och ger en mycket bra bekämpning av varroa både på bina och även i täckta yngelceller.

 Metoden kallas även "krämerplatta på burk" eftersom det är tretex som används för att suga upp myrsyran. Innan man kan använda metoden första gången får burkarna fixas till. Sedan är de återanvändningsbara efter att de fått torka ut ordentligt. När burkarna tas bort från bisamhället efter användning, är de perfekt att låta dem torka ut i lådstaplarna med ramar för vinterförvaring. Den myrsyra som är kvar i tretexen fungerar lika bra som ättiksyran mot nosema och vaxmott. Burkarna står alltså utan lock under vintern och är torra och redo för ny påfyllning av myrsyra vid nästa bekämpningstillfälle.

 Att göra i ordning burkarna går till på följande sätt:

 1) 700 gr burken fylls med stavar som sågas till av tretexplatta, lika långa som burken är hög och 12-13mm i fyrkant. Det trycks i så många stavar att burken blir kompakt fylld och kan vändas upp och ner utan att stavarna ramlar ut.

 2) Sedan häller man  2 dl 85% myrsyra i burken, sätter på locket och låter myrsyran sugas upp av tretexen.

 3) När burken ska användas, så kontrolleras att myrsyran sugits upp helt så det inte rinner ur burken när den vänds. 

 4) Burken ska sedan stå i foderbrädans hål fyra till fem dagar, varefter den avlägsnas från samhället.

  Eftersom samhället inte behöver öppnas, varken vid tillsättning eller borttagning av burken, är metoden tidsbesparande och effektiv. 

   

Burken fylles med tretexstavar och myrsyra.    Vid användning sätts den i  hålet på foderbrädan.                                

Nu är det ju populärt att kolla kvalstermängd i samhället med skakburkstest. Därför tillverkade jag en sådan apparat av två 500gr honungsburkar och burklock av plast, som var lätta att modifiera så att bara gängningen var kvar. På ovansidan av det som var kvar av det ena locket lades en sträng epoxylim. En bit av ett insektsnät klipptes till och applicerades i limmet. Även det som var kvar av det andra locket försågs med lim och passades in på nätet. En tyngd ställde på och installationen fick härda under natten. Nu har jag ett dubbellock med nät och kan skruva på en burk från vardera hållet.

 Vid ett skakburktest konstaterades att yngeluppehållet under juni månad  och  mjölksyran i juli, när samhället var utan yngel, har varit fullt tillräckligt. Därför  blir det bara drottningavläggarna som behöver behandlas med myrsyran nu på hösten.

 / Jano