Visar inlägg från april 2021

Tillbaka till bloggens startsida

Slungning av överflödiga foderramar. 2018-04-27

 

Hej!

 Så var det dags att slunga. Det har ju inte blivit något honungsöverskott i kuporna ännu, men mitt sätt att låta bina övervintra gör att mycket kvarvarande foder måste avlägsnas. Vid kontrollen den 20/4 togs 2-3 ramar med vinterfoder bort ur varje samhälle. Dessa har stått i förrådet sedan dess och i går sattes de in i värmeskåp 35 grader. Nu idag var det  lätt att befria dem från sitt innehåll. 

 Det var 16 ramar med utseende enligt bilderna som ersatts med tomma utbyggda ramar i de sex samhällena.  Fodret i dessa förvaras mycket bättre i hink med lock än i ramarna.  

 


En fördel är att ramarna och lådorna blir lediga för användning under sommaren. Dessutom är det ingen risk att det kommer ohyra i fodret. Den utslungade sockerlösningen är perfekt att använda som drivfoder efter slutskattningen på hösten. Då ges den med drivfoderburk utspädd till ca 50%-tig lösning.

 Dagerns vinterfoderskörd uppgick till 18 kilo. Ungefär lika mycket lämnades kvar i kuporna tillsvidare. 

 / Jano


Den första riktiga kollen på våren. 2018-04-18

Hej!

I dag var det dags.  17 grader varmt i skuggan, solen skiner och det blåser nästan inte alls. Ett perfekt läge för att öppna bikuporna för vårens första kontroll. Innan en bikupa öppnas bör man vara beredd på vad som kan behövas vid ingreppet. Man ska inte behöva springa ifrån för att hämta grejer när samhället står öppet. Vid vårens första koll gäller det att rökpusten eller vattensprayen och kupkniven är med samt tomma utbyggda ramar. 

 Det blir samhället som jag haft temperatursensorer i under vintern som jag börjar med, Enligt temperatursensorerna har det varit 34-35 grader i hela yngellådan sedan den 9/4. Efter att ha börjat med äggläggningen så smått i den högra delen i närheten av den gula sensorn värmer nu bina upp och har yngel i flera ramar i mitten av lådan. I den övre lådan med fodret är det nästan 10 grader kallare så här finns nog inte så många bin ännu, Sensorerna tas nu bort för de har ingen uppgift att fylla längre.

 

Min vårkoll går ut på att kontrollera att drottningen fungerar som hon ska. Vidare noteras yngelmängd och att ynglet ser fint ut. Det fanns tre kakor med  yngel i alla stadier, även utkrypande ungbin så äggläggningen har börjat i slutet på mars. Det blev lite dålig skärpa i bilden Färgen också lite konstig, antagligen för nära med kameran. men jag ville få med ynglet synligt och drottningen lyckades jag också få med.


Eftersom bina suttit i yngellådan hela denna milda vinter är det mycket foder kvar i de sex ramarna i skattlådan.  Sälgen börjar blomma vilken dag som helst så då måste en del av detta  avlägsnas. Av de 12 kg som gavs vid invintringen tas nu 2-3  ramar som ser ut enligt bilden ovan, det kan vara lite olika på samhällena. Mörka tomma ramar i yngellådan tas också bort för smältning och ersätts med ljusa utbyggda. Hela samhället flyttas ner på en låda tillsvidare. En pollenram längst fram sen en foderram. Därefter två tomma utbyggda, de tre yngelramarna och efter dem en tom till. Sedan sätter jag ner två av de kvarvarande halvfulla foderramarna längst bak. 

 Nu får samhällena vara i fred tills besiktningen inför försäljning i början på maj. Det blir tre samhällen som ska ut och resa några mil nu i vår.

  Mvh. Jano   

De små testlådornas ramar till horisontalläge. 2018-04-20

Hej!

 För fem dagar sedan kollades testlådorna Läget i testkuporna. 14 april 2018 .  Det fanns då yngel i alla stadier från ägg till utkrypande bin. Eftersom det inte finns möjlighet att utöka ramantalet i dessa små lådor måste dessa bytas ut. Samtidigt placeras ramarna i horisontalläge på vanligt vis.

 För detta ändamål används nu en 10-ramars och en 8-ramars LN-lådor på tät botten. 

HlS- lådans ramar sattes i mitten på en 8-ramars skattlåda med en avgränsande extra vägg vid varje sida enligt bilden till höger. Flustret är framåt så ramarna sitter på så kallat kallbygge. Från vänster en av HLS-ramarna med foder och pollen. Därefter de två HLS-ramarna med yngel, sedan sattes en LN-ram att yngla i och sist till höger den sista HLS-ramen med foder. 

 Nu är tanken att bina ska bygga ner HLS-ramarna till LN-format innan nästa utökning. Det ska bli intressant att se om denna tanke fungerar.

 

 Testet med LN-ramar är ju enklare att bara lägga ner i en 10-ramars låda med ytterligare en tom ram intill de två yngelramarna. Sedan minskades utrymmet i lådan med den flyttbara väggen här också. Detta samhälle ordnades på så kallat varmbygge med ramarnas långsida mot flustret.  

 Efter denna ommöblering ser det ut så här när det är färdigt. Den gröna till vänster är kupan med HLS-ramarna och till höger lådan med LN-ramarna. Båda samhällena har fått landningsskiva för säkrare inflygning. Dessa skivor är fastskruvade på lister som sticker ut en bit utanför skivan. De sticks in  i flustret och blir en förlängning av bottnen. På så sätt har de inte kontakt med marken och myrorna har inte så lätt att ta sig in.  

 Nu finns två små samhällen med fungerande unga drottningar i reserv om något  skulle hända med någon av de äldre drottningarna i bigården. Eventuellt får de utvecklas själva och säljas senare under året.

 Detta var den femte vintern med detta test som visar att även relativt små bisamhällen övervintrar utan problem. 

 Mvh. Jano

Läget i testkuporna. 2018-04-14

 

Hej! 

Nu är det några dagar sedan bina var utanför kupan första gången i år. I dag var det sommarvarmt och testkuporna öppnades för kontroll av foder och yngel. I båda var det gott om foder kvar så jag hade inte behövt oroa mig för foderbrist

 Bilden till höger visar en av ramarna i LN-lådan och bilden nedan visar en ram i HLS-lådan. 

 Även lite yngel fanns i båda lådorna. Sista veckan i mars började drottningarna lägga ägg. På en av ramarna syntes nyfödda bin och sådana som höll på att krypa ur cellen. Även drottningarna observerades men de var svåra att få med på bild. Om värmen fortsätter kommande vecka så ska båda testsamhällena flyttas över till större lådor med ramarna i horisontalläge. Då kommer jag även att göra vårgenomgången på alla övriga samhällen.

/ Jano

Bina flyger efter en lång vinter. 2018-04-07

 Hej!

I dag kom den riktiga våren. Soligt och 13 grader varmt. Fast det blåste friskt så  kunde inte bina motstå detta. Nu måste de ut och prova sina vingars funktion efter ett långt stillasittande. Att memorera hemmets plats i minnet tillhör den första uppgiften. När de tagit språnget och fått luft under vingarna, vänder de sig mot flustret och liksom dansar upp och ner framför kupan för att på så sätt ställa in koordinaterna för kupans läge i sitt minne. De har nämligen glömt dessa under vintersömnen. 

Binas tidsbegränsande  minne för kupans plats i naturen ger ett perfekt tillfälle för biodlaren att flytta kupan om det skulle behövas av någon anledning. Den bästa tiden, för kortare flytt inom bigården, är när bina slutat flyga på hösten eller strax innan de första flygturerna på våren. 

 Bilden visar den kupa som har temperaturgivare installerade.Temperatur i kupan mars 2018.  Bara givaren till höger i yngellådan visar 30 grader. De två i övre lådan visar 15 och 18 så det är tveksamt om det finns yngel här.

Även denna vinter skrivs det på olika forum om vinterförluster. Denna tråkighet har jag förskonats från sedan år 2001. Undersökning av bisamhällen i vintervila. 

Även bina i mina små testkupor har klarat denna vinter och tog sig en flygtur idag. Den bruna till vänster sitter på fyra HLS-ramar i en låda som är isolerad med 20 mm frigolit och yttre huven av 12 mm OSB-skiva. Den grå har fem LN-ramar i en låda av 20 mm trä med en yttre huv av 30 mm frigolit. 

 Om några dagar är det läge att öppna alla samhällena och kolla hur det ser ut på insidan med drottningar och yngel. Foderbrist förekommer inte ännu när bina inte behöver något nämnvärt foderintag under själva vintern.Binas vinterklot  .

 / Jano


Byte av botten på våren. 2018-03-30.

 Hej och Glad Påsk!

Rengör eller byter bottnar gör många biodlare innan bina ska börja flyga på våren. Det gjorde jag också förr men finner det inte befogat nu längre när det blir så lite nedfall. 
 Men idag gjorde jag det på den kupa som har temp-givare monterade för att visa hur det ser ut. Nedfallet av döda bin är jämt fördelat under de sex kakgatorna. Det rör sig ungefär om så många bin som man brukar ta för ett varroaprov och de ligger på nätet torra och fina, lätta för bina själva att städa ut.


 När lådorna satts tillbaka på en ny ren botten lyfte jag av täckskivan över plasten för att kolla hur det såg ut. Det var bin över hela ytan och i övrigt rent och fint. 


   


 Plastskivan åkte av och några ramar lyftes i skattlådan för kontroll av foderläget. Ingen fara, de två bakre ramarna och de två främre såg ut som den på bilden. Det verkar vara de två i mitten som kommit till användning när foder behövts. Dessa lyftes inte upp för jag ville inte sabotera fixeringen av temperaturgivarna. 

 Innan denna operation visade temp-givarna i yngellådan lådan 13 grader till vänster och 29 grader till höger. i skattlådan  11 grader till vänster och 14 grader till höger. När jag lagt igen kupan och kollade tempen så hade den stigit några grader. De två givarna i yngellådan visade 25 grader till vänster och 31 grader till höger. I skattlådan var det 25 grader i hela lådan. 

Temperaturskillnaden  visar att det var störningen av samhället som fick bina att sprida sig upp i skattlådan. Det ska bli intressant att se vad tempen är i morgon, om den återgått till tidigare värden.

 Något yngel verkar inte finnas ännu och det tycker jag är bra så länge det är 5-6 minusgrader på nätterna.

 / Jano