Visar inlägg från november 2020

Tillbaka till bloggens startsida

Temperatur i kupan November.

Med två temperatursensorer i nedre lådan (yngellådan) och två i övre lådan med vinterfodret går det att se hur bina disponerar det givna utrymmet under vintermånaderna. Nu är november månad till ända och kurvorna på bilden visar temperaturen under månaden vid de olika sensorerna. 

 Detta blir tredje året jag har temperaturgivare i ett samhälle för att utröna om bina beter sig på samma sätt  varje vinter. Vad som kan utläsas av dessa kurvor är rätt intressant. Sensorerna monterades i kupan den 2/11. Bina hade då bildat klunga i yngellådan så denna lilla störning gjorde att temperaturen höjdes tillfälligt några grader. Dagen efter har det återgått till det normala och den blå kurvan talar om att huvuddelen av klungan befinner sig i vänstra delen av nedre lådan. På bilden nedan syns klungan sitta på samma sätt i yngellådan på en kupa som flyttades för ett par veckor sedan.  Denna kupa har sju ramar i varje låda med fodret i den övre.

 Sex eller sju ramar är ett perfekt utrymme i sidled för normalsamhällets vinterklunga.

 Det framgår tydligt att bina är specialister på att hålla värmen inom klungan. Den gula kurvan visar att det fram till mitten på månaden är 10-12 grader kallare i den högra delen av nedre lådan. Under senare delen av månaden ser man hur klungan förflyttar sig något åt höger. Temperaturen sjunker något till vänster samtidigt som den högra sensorn visar ett stigande värde. 

 I den övre lådan där fodret finns är temperaturen tämligen konstant runt 10 plusgrader med någon grad högre rakt ovanför klungan. Grön och röd kurva ligger precis intill varandra så det ser ut som en.  Det syns också vid några tillfällen när det varit 10 grader ute så har det blivit en liten tillfällig höjning även här. Det sägs att värmen stiger uppåt men det gäller faktiskt inte i ett bisamhälle som kan sköta om sin isolering själv genom att använda de under vintern tomma cellerna i yngellådan. Binas vinterklot 

 Svart kurva anger utomhustemperaturen. Eftersom jag läser av både högsta och lägsta temperaturen blir kurvan lite taggig. Man ser när det varit nattfrost ner till fyra-fem minus några nätter och ofta runt noll. Tendensen är att det blir kallare även dagtid när vi går in i december. 

Temperatur i kupan i början på november.

Nu har det gått några dagar sedan jag monterade temperaturgivarna i kupan.  Ett litet smakprov på utvecklingen återges i diagrammet nedan. Skärpan blir bättre om man klickar på bilden.

 Den blå kurvan visar att bina har samlats i klunga i vänstra delen av yngellådan. Den gula kurvan visar att det är tio grader kallare i den högra delen av lådan. I den övre lådan där fodret finns är det inte mycket högre temperatur än vad det är utomhus dagtid. Bina håller sin vilotemperatur inom klungan och någon nämnvärd värme stiger inte uppåt. Binas vinterklot .Det visar att ett bisamhälle invintrat på binas villkor går inte att jämföra med värmespridningen i en människobostad.

 Vad gäller temperaturen utomhus så läser jag i vinter av både dygnets lägsta och högsta värden. Det gör att man ser på kurvan om och när det varit nattfrost. Det framgår att natten till den 6/11 var det minus 4 grader. Även de båda följande nätterna kröp det under nollstrecket. 

 I början på december kommer jag att publicera ett komplett diagram för november månad.

Rensningsflygning i november.

 Den andra dagen i november blev det plötsligt 13 grader varmt och solen sken som den finaste vårdag. Detta tyckte bina var ett perfekt tillfälle för en liten utflykt i det vackra vädret.

 De sist kläckta ungbina passar på att ta sig en flygtur.

 Denna soliga fina dag gav även  ett ypperligt tillfälle att montera temperaturgivare i ett samhälle. Samhället som valdes ut för att ge information är invintrat på två våningar lågnormal med sex ramar i varje låda. Ynglet i den nedre lådan och 12 kg sockerfoder i den övre. Termometrarna som används är de vanliga för inomhusbruk som har en litern givare för utomhustemp. Denna givare är lätt att placera var man vill i kupan. Jag har fäst dem i mellanrummet mellan ram tre och fyra ca. 10 cm in från sidolisten och mitt på ramen i höjdled alltså två givare i varje låda. 

 Yngellådan med övre lådan avlyft.

 Kupan har nätbotten och utrymmet bakom ramarna är inte isolerat mer än den avskiljande väggen av 22 mm trä. Den övre lådan har genomskinlig plast närmast över ramarna och på denna täckskivor av trä. På täckskivorna ligger termometrarna som kan avläsas genom att lyfta av yttertaket som är en plåtklädd huv av trä.

 Bilden visar temperaturen i samhället  en timme efter montaget, då stressen av störningen fortfarande ger högre värme än normalt.

 Detta blir tredje vintern med dessa studier som visar var huvuddelen av klungan befinner sig vid olika tidpunkter under vintern. En intressant iakttagelse är att bina ofta börjar sin vinterklunga vid södra väggen och det verkar bli så i detta samhälle denna höst. 

 Avläsning kommer att ske varje kväll och ritas in i ett diagram där man sedan lätt kan se hur bina har förflyttat sig i kupan under vintern. På detta sätt har man även bra koll på när bina behöver börja använda fodret i den övre lådan. Varje månadsskifte kommer jag att publicera läget på samma sätt som tidigare. 

 / Jano