Hej.

 Nu är vi snart framme vid den tiden då bina kan tänkas svärma. Varför gör de på detta viset kan man undra. Det är många som har funderat över detta fenomen och kommit fram till olika slutsatser. 

 En teori är att svärmningen är helt onaturlig för bina. Man påstår då att det är växlingarna mellan varm och kall samt torr och fuktig väderlek på våra breddgrader som tvingar bina att svärma. Onaturligt eller ej så är dock svärmningen en nödvändig förutsättning för att bina ska överleva som art, vilket de gjort i många miljoner år utan människans ingripande.

 Ett annat påstående är att ett överskott av ambin i förhållande till yngel skulle vara orsaken till att bisamhället förbereder sig för delning. Detta tillstånd skulle innebära att bina anlägger drottningceller för att ambina ska få användning för sin producerade fodersaft. En drottningcell matas ju med ett överskott av den varan.

 Men det finns ju ett överskott på ambin även på hösten utan att det framkallar svärmning. Därför kan det inte stämma att för många yngelvårdare skulle vara orsaken. Det går ju även att förhindra svärmning genom att dränera samhället på dragbin. Detta minskar ju inte antalet unga bin , men ändå river bina påbörjade drottningceller  när samhället i helhet blir mindre.

 Att det finns ett överskott av yngelvårdande bin i ett samhälle som vill svärma är ju en följd av tidigare  förberedelser för samhällets delning. Genom drottningens nedbantning och minskade äggläggning föds för lite yngel som behöver matas.

 En orsak som kan starta bisamhällets behov av delning sägs vara brist på feromoner. Det är en vanlig uppfattning att brist på den sammanhållande substans som drottningen utsöndrar blir för liten. Det påstås att en bra drottning inte kan producera mera feromon än som behövs för att hålla i hop ett bisamhälle med ca. 50-60000 bin. Blir samhället större utlöses säkringen och efter några dagar går drottningen ut i svärm med ungefär hälften av samhällets bin.

 Det finns ju samhällen som kan bli jättestora utan att svärma. Finns där biträdande producenter av feromon? Vi kan konstatera att drottningen lägger ägg, alltså kan produktion av feromon kopplas till äggläggningen. I så fall kan äggläggande arbetsbin hjälpa till med feromonet. Det finns tankegångar om att svärmtröga bisamhällen har den egenheten att de lätt utvecklar äggläggande arbetsbin. Det skulle i så fall innebära att drönarna i sådana samhällen har andra mödrar än drottningen.

 Ja det finns en hel del att fundera över vad gäller binas beteende tycker  Jano.