Ofta får jag frågan om man inte kan hjälpa bina med värmetillskott under vintern. Svaret på dessa undringar blir att bina måste kunna sänka sin ämnesomsättning samt klunga sig och därmed själva kunna reglera temperaturen efter behov  Binas vinterklot  .

 Vinterklungans bildande påbörjas när temperaturen i kupan går ner mot 7-8 plusgrader. Därför får ju inte temperaturen vara högre i kupan i övrigt. Resultatet kan bli att bina inte lägger ner verksamheten, de går åt mycket foder och många bin går under genom att flyga ut för naturbehov vid minusgrader. På vintern ska bina sitta i halvdvala med så låg ämnesomsättning som möjligt. Näringen för sin överlevnad ska de unga bina ha lagrat upp i sina fettkörtlar under hösten. Bisamhället inför och under vintern. Bränslet för värmebehovet har lagrats i övre delen av kupans vaxkakor antingen i form av honung eller väl behandlat och täckt sockerfoder.

 Vill man laborera med tillskottsvärme kan det vara på våren efter rensningsflygningen och när yngelproduktion börjar, men det är inget jag har någon erfarenhet av.