Som jag observerat tidigare så är inte bin speciellt störningskänsliga under vintern.Undersökning av bisamhällen i vintervila.  En snabb foder och yngelkontroll, under lite kylig vårdag den 13/4, visar att det går utmärkt att flytta bisamhällen när de sitter i vinterklunga. Flyttning av bisamhällen i februari.  Minst hälften av vinterfodergivan på 12 kg var kvar och det fanns täckt yngel i alla samhällena. I de två samhällena fanns ynglet i tre-fyra ramar mellan undre och övre lådan. I det tredje samhället fanns allt ynglet i övre lådan, så där skiftades lådorna.

 Det finns egentligen fördelar med att flytta bisamhällen på vintern om det är kortare sträckor. Bina har ingen flygverksamhet under vintervilan och flyger inte tillbaka till ursprungsplatsen. I detta fall rörde det sig om en biltur på ca en km som har fungerat alldeles utmärkt.