Nu har det gått över en månad sedan vi flyttade fyra bisamhällen.Flyttning av bisamhällen i februari.  Idag var det en fin lugn och solig dag, med temperaturen på 11 grader i skuggan, så jag bestämde mig därför att åka iväg och kolla upp läget i kuporna. Det kunde vara intressant att få vetskap om hur bina klarat flytten. 

 När jag kommer fram mot uppställningsplatsen syns bin flyga ut och in från tre av dem. Vid kontroll visade det sig att det fjärde var dött, men det hade nog inte dött av flytten.
Det döda samhället som står längst till vänster av de tre på bilden till höger hade, på grund av drottningproblem under hösten, alldeles för lite övervintringsdugliga ungbin. Det skulle egentligen inte ha invintrats.
 När de övriga tre kuporna öppnas ser det ut som på bilden till höger. Inte det minsta tecken på att de har fått några problem på grund av åkturen i februari.


 Det finns gott om foder kvar på alla ramarna i den övre lådan. 

 Denna vårundersökning visar att ett bisamhälle inte har några större problem med att bli flyttade under vintervilan. Får bina bara övervintra på så sätt att de inte behöver något nämnvärt foderintag under vintern så klarar de störningar bra. Förutsättningen är att det finns en fungerande drottning och gott om ungbin som kan lagra näring i kroppen och i övrigt ändra sig fysiologiskt inför vintervilan.