På grund av flyttning så blir detta min sista sommar med egen bigård. Därför avyttrar jag allt som hör till biodlingen. Eftersom trågkupornas invånare har fått flytta över till lådor med lösa ytterhus så är dessa klara för flytt.. Rammåttet är lågnormal. De två till vänster är relativt nyrenoverade medan smålandskupan till höger kräver lite målning. Om intresse finns så skriv en kommentar. Det är bara att hämta dem här i Slöinge.  

 Bilden nedan visar kuporna bakifrån med taken uppe.

Mvh. Jan-Uno