Visar inlägg från april 2018

Tillbaka till bloggens startsida

Slungning av överflödiga foderramar.

 

Hej!

 Så var det dags att slunga. Det har ju inte blivit något honungsöverskott i kuporna ännu, men mitt sätt att låta bina övervintra gör att mycket kvarvarande foder måste avlägsnas. Vid kontrollen den 18/4 togs 2-3 ramar med vinterfoder bort ur varje samhälle. Dessa har stått i förrådet sedan dess och i går sattes de in i värmeskåp 35 grader. Nu idag var det  lätt att befria dem från sitt innehåll. 

 Det var 16 ramar med utseende enligt bilderna som ersatts med tomma utbyggda ramar i de sex samhällena.  Fodret i dessa förvaras mycket bättre i hink med lock än i ramarna.  


 


En fördel är att ramarna och lådorna blir lediga för användning under sommaren. Dessutom är det ingen risk att det kommer ohyra i fodret. Den utslungade sockerlösningen är perfekt att använda som drivfoder efter slutskattningen på hösten. Då ges den med drivfoderburk utspädd till ca 50%-tig lösning.

 Dagerns vinterfoderskörd uppgick till 18 kilo. Ungefär lika mycket lämnades kvar i kuporna tillsvidare. 

 / Jano


De små testlådornas ramar till horisontalläge.

Hej!

 För fem dagar sedan kollades testlådorna Läget i testkuporna. 14 april 2018 .  Det fanns då yngel i alla stadier från ägg till utkrypande bin. Eftersom det inte finns möjlighet att utöka ramantalet i dessa små lådor måste dessa bytas ut. Samtidigt placeras ramarna i horisontalläge på vanligt vis.

 För detta ändamål används nu en 10-ramars och en 8-ramars LN-lådor på tät botten. 

HlS- lådans ramar sattes i mitten på en 8-ramars skattlåda med en avgränsande extra vägg vid varje sida enligt bilden till höger. Flustret är framåt så ramarna sitter på så kallat kallbygge. Från vänster en av HLS-ramarna med foder och pollen. Därefter de två HLS-ramarna med yngel, sedan sattes en LN-ram att yngla i och sist till höger den sista HLS-ramen med foder. 

 Nu är tanken att bina ska bygga ner HLS-ramarna till LN-format innan nästa utökning. Det ska bli intressant att se om denna tanke fungerar.

 

 Testet med LN-ramar är ju enklare att bara lägga ner i en 10-ramars låda med ytterligare en tom ram intill de två yngelramarna. Sedan minskades utrymmet i lådan med den flyttbara väggen här också. Detta samhälle ordnades på så kallat varmbygge med ramarnas långsida mot flustret.  

 Efter denna ommöblering ser det ut så här när det är färdigt. Den gröna till vänster är kupan med HLS-ramarna och till höger lådan med LN-ramarna. Båda samhällena har fått landningsskiva för säkrare inflygning. Nu finns två små samhällen med fungerande unga drottningar i reserv om något  skulle hända med någon av de äldre drottningarna i bigården. Eventuellt får de utvecklas själva och säljas senare under året.

 Detta var den femte vintern med detta test som visar att även relativt små bisamhällen övervintrar utan problem. 

 Mvh. Jano

Den första riktiga kollen på våren.

Hej!

I dag var det dags.  17 grader varmt i skuggan, solen skiner och det blåser nästan inte alls. Ett perfekt läge för att öppna bikuporna för vårens första kontroll. Innan en bikupa öppnas bör man vara beredd på vad som kan behövas vid ingreppet. Man ska inte behöva springa ifrån för att hämta grejer när samhället står öppet. Vid vårens första koll gäller det att rökpusten eller vattensprayen och kupkniven är med samt tomma utbyggda ramar.

 Min vårkoll går ut på att kontrollera att drottningen fungerar som hon ska. Vidare noteras yngelmängd och att ynglet ser fint ut. Det fanns tre kakor med  yngel i alla stadier, även utkrypande ungbin. Det blev lite dålig skärpa i bilden Färgen också lite konstig, antagligen för nära med kameran. men jag ville få med ynglet synligt och drottningen lyckades jag också få med.


Eftersom bina suttit i yngellådan hela denna milda vinter är det mycket foder kvar i de sju ramarna i skattlådan.  Sälgen börjar blomma vilken dag som helst så då måste en del av detta  avlägsnas. Av de 12 kg som gavs vid invintringen tas nu 2-3  ramar som ser ut enligt bilden ovan, det kan vara lite olika på samhällena. Mörka tomma ramar i yngellådan tas också bort för smältning och ersätts med ljusa utbyggda. Hela samhället flyttas ner på en låda tillsvidare. En pollenram längst fram sen en foderram. Därefter två tomma utbyggda, de tre yngelramarna och efter dem en tom till. Sedan sätter jag ner två av de kvarvarande halvfulla foderramarna längst bak. 

 Nu får samhällena vara i fred tills besiktningen inför försäljning i början på maj. Det blir tre samhällen som ska ut och resa några mil nu i vår.

  Mvh. Jano   

Läget i testkuporna. 14 april 2018

 


Hej! 

Nu är det några dagar sedan bina var utanför kupan första gången i år. I dag var det sommarvarmt och testkuporna öppnades för kontroll av foder och yngel. I båda var det gott om foder kvar så jag hade inte behövt oroa mig för foderbrist

 Bilden till höger visar en av ramarna i LN-lådan och bilden nedan visar en ram i HLS-lådan. 

 Även lite yngel fanns i båda lådorna. Sista veckan i mars började drottningarna lägga ägg. På en av ramarna syntes nyfödda bin och sådana som höll på att krypa ur cellen. Även drottningarna observerades men de var svåra att få med på bild. Om värmen fortsätter kommande vecka så ska båda testsamhällena flyttas över till större lådor med ramarna i horisontalläge. Då kommer jag även att göra vårgenomgången på alla övriga samhällen.

/ Jano

Bina flyger efter en lång vinter.

 Hej!

I dag kom den riktiga våren. Soligt och 13 grader varmt. Fast det blåste friskt så  kunde inte bina motstå detta. Nu måste de ut och prova sina vingars funktion efter ett långt stillasittande. Att memorera hemmets plats i minnet tillhör den första uppgiften. När de tagit språnget och fått luft under vingarna, vänder de sig mot flustret och liksom dansar upp och ner framför kupan för att på så sätt ställa in koordinaterna för kupans läge i sitt minne. De har nämligen glömt dessa under vintersömnen. 

Binas tidsbegränsande  minne för kupans plats i naturen ger ett perfekt tillfälle för biodlaren att flytta kupan om det skulle behövas av någon anledning. Den bästa tiden, för kortare flytt inom bigården, är när bina slutat flyga på hösten eller strax innan de första flygturerna på våren. 

 Bilden visar den kupa som har temperaturgivare installerade.Temperatur i kupan mars 2018.  Bara givaren till höger i yngellådan visar 30 grader. De två i övre lådan visar 15 och 18 så det är tveksamt om det finns yngel här.

Även denna vinter skrivs det på olika forum om vinterförluster. Denna tråkighet har jag förskonats från sedan år 2001. Undersökning av bisamhällen i vintervila. 

Även bina i mina små testkupor har klarat denna vinter och tog sig en flygtur idag. Den bruna till vänster sitter på fyra HLS-ramar i en låda som är isolerad med 20 mm frigolit och yttre huven av 12 mm OSB-skiva. Den grå har fem LN-ramar i en låda av 20 mm trä med en yttre huv av 30 mm frigolit. 

 Om några dagar är det läge att öppna alla samhällena och kolla hur det ser ut på insidan med drottningar och yngel. Foderbrist förekommer inte ännu när bina inte behöver något nämnvärt foderintag under själva vintern.Binas vinterklot  .

 / Jano


Temperatur i kupan mars 2018.

Hej!

 Nu även mars månad slut och våren lyser med sin frånvaro. Inga bin har varit synliga utanför kupan än. Dessutom har mars varit den kallaste månaden här i Halland denna vinter.  

På diagrammet ovan så visar svart kurva både lägsta och högsta dygnstemperatur. Månaden började med kyla både natt och dag. Natten till dag 1 var det 13 grader kallt sedan runt 5 minus några nätter och nollgradigt på dagarna. Efter att ha pendlat mellan upp till 6 plus dagtid och runt nollan nattetid så small det åter till med några kalla nätter i mitten på månaden. Likadant på slutet natten till dag 28 med 11 minusgrader. Sedan minusgrader på nätterna och några plusgrader på dagarna in i april månad.

 Vad gäller temperaturen i kupan så visar den gula givaren att klungan fortfarande är stationerad i yngellådans högra(norra) halva, där det stadigt varit runt 30 grader hela månaden.

 Rakt över klungan  sitter den röda givaren i skattlådan. De första dagarna syns det tydligt att bin från klungan varit uppe på foderramarna och tankat. När de fyllt sina honungsblåsor drar de sig åter ner till huvudklungan  i yngellådan.

 Temperaturen utanför klungan följer i stort sett utetemperaturens svängningar med cirka 10 graders skillnad. Det är bara störningen vid bottenbytet dag 30 som temperaturen stiger tillfälligt. Efter ett par dar var den nere på ungefär samma värden igen. I går den 3 april var det 4 grader varmt ute och temperaturen i kupan var 14 grader till vänster och 31 grader till höger i yngellådan . i skattlådan var det 13 grader till vänster och 16 grader till höger. Alltså är det ca 15 grader kallare 20 cm ovanför och  10 cm bredvid klungan än mitt i densamma. Bina är experter på att hushålla med värmen där de behöver den. Det är deras sätt att behöva så låg ämnesomsättning som möjlig under vintervilan.

Binas yngellåda är lika viktig för samhällets överlevnad över vintern som på sommaren.

 Vårhälsning från Jan-Uno.