Visar inlägg från december 2017

Tillbaka till bloggens startsida

Temperatur i kupan December 2017.

 GOTT NYTT ÅR

 Det är intressant med några  temperaturgivare placerade på lämpliga ställen i ett samhälle under vintern. Genom avläsning av dessa varje dag får man information om hur biklungan rör sig i det utrymme som disponeras. 

Temperaturdiagrammet för december 2017 är klart för analys.  Om ni tycker bilden är oskarp så klicka på den så blir det tydligare.

 Temperaturen utomhus registreras av svart givare, där högsta och lägsta dygnsvärde avläses vilket gör att kurvan blir taggig.  Någon kyla att tala om har det inte varit under månaden, bara några nätter med nattfrost i stort sett. Däremot har det varit fuktigt och mycket blåsigt men det verkar inte påverka  bina negativt.

 I början av december sitter klungans huvuddel fortfarande i yngellådans vänstra del. Det syns eftersom blå givare visar det högsta värdet 22 grader. Gul givare sitter ca 15 cm längre åt höger i samma kakgata och den visar 5 grader lägre. Dagarna 5-7 var det upp till 10 plusgrader ute, detta gjorde att klungan löstes upp lite och båda givarna visar samma temperatur. Sedan blir det lite kyligare ute i mitten på månaden och bina drar åter ihop sig hårdare i den vänstra delen av yngellådan. Dag 18 föregicks av en natt med 9 minusgrader och då byter blå och gul kurva plats. Biklungan har flyttat sig så ett den sitter mitt i yngellådan och påverkar givarna lika mycket. Dag 23 och 24 blir det åter 9-10 grader varmt ute och då ser man hur bina flyttar sig ytterligare till höger. I slutet på månaden blir det kyligare igen. Nu vid nyår sitter biklungan i mitten på yngellådan med liten dragning åt höger. Det skiljer ett par grader från gul och blå givare. Centrum av klungan, där det borde vara några grader varmare, är alltså mellan givarna. 

 

 Bilden på uppsamlingsskivan visar att bina täcker alla sex ramarna i yngellådan. Det finns nedfall i alla fem kakgatorna, mest i vänstra delen. Skivan gjordes ren i förra månadsskiftet så det är december månads nedfall som finns på skivan.

  I den övre lådan med vinterfodret är temperaturen inte högre än 8-10 grader under hela månaden. Temperaturen här uppe påverkas inte mycket av bina för de behöver inte utnyttja foderförrådet än. Bina är fantastiska på att hålla temperaturen där de behöver värmen. I ett vintervilande bisamhälle stiger ingen nämnvärd värme uppåt när de fått de rätta förutsättningarna Binas vinterklot 

Eftersom utrymmet inte ska vara större i sidled än biklungans beräknade storlek vid minusgrader så täcker bina alla sex ramarna. 

Ha de bra så länge önskar Jan-Uno.

Testkuporna. December 2017

Det är ca en och en halv månad sedan jag kollade hur det såg ut i mina små övervintringstest. Ni är väldigt många som är intresserade av min blogg och ni undrar kanske hur det ser ut i testlådorna nu. 

Om vi börjar med LN-lådan så hade bina då, i början på november, inte bildat vinterklunga riktigt utan var utspridda på ramarna. Fortfarande har det inte varit mycket till vinter utan minusgraderna inskränker sig till några nätter med nattfrost ner till 4-5 minusgrader. 

 Vid besöket idag var det 2 plusgrader och nu sitter bina mera samlat. På samma sätt som i större samhällen har bina stationerat sig i utrymmet med tomma celler i nedre delen av utrymmet och har foderförrådet över sig.  

 Lågnormallådan från flustersidan.

 När man kollar från andra hållet så syns inga bin där. Klungan täcker bara fyra av ramarna och är relativt klotformad, därför blir den inte mer än  knappt 15 cm i diameter.   

 Lågnormallådan sedd bakifrån.

 

 Temperaturen ca 10 cm ner mellan ramarna är idag 9 grader. 

 I den mindre lådan med bara fyra HLS-ramar satt bina lite längre bakåt i lådan vid förra kollen. Nu när det är lite kallare har  även  dessa dragit ihop sig i nedre delen av sitt utrymme. Här har de föredragit att stanna kvar i bakre delen av lådan och har tagit alla fyra ramarna i bruk för klungans storlek. På bilden tagen från flustersidan syns inga bin i nuläget.  

 Hls- lådan sedd bakifrån.

 

 Hls-lådan från flustersidan.

 Det syns tydligt att bistyrkan är ungefär lika stor i båda lådorna och bina verkar må prima. Nästa koll blir i mitten på januari. Då sitter antagligen klungan några cm längre upp.

 Ha det gott så länge och GOD JUL önskar Jan-Uno.

Temperatur i kupan November 2017.

Med två temperatursensorer i nedre lådan (yngellådan) och två i övre lådan med vinterfodret går det att se hur bina disponerar det givna utrymmet under vintermånaderna. Nu är november månad till ända och kurvorna på bilden visar temperaturen under månaden vid de olika sensorerna. 

 Detta blir tredje året jag har temperaturgivare i ett samhälle för att utröna om bina beter sig på samma sätt  varje vinter. Vad som kan utläsas av dessa kurvor är rätt intressant. Sensorerna monterades i kupan den 2/11. Bina hade då bildat klunga i yngellådan så denna lilla störning gjorde att temperaturen höjdes tillfälligt några grader. Dagen efter har det återgått till det normala och den blå kurvan talar om att huvuddelen av klungan befinner sig i vänstra delen av nedre lådan. På bilden nedan syns klungan sitta på samma sätt i yngellådan på en kupa som flyttades för ett par veckor sedan.  Denna kupa har sju ramar i varje låda med fodret i den övre.

 Sex eller sju ramar är ett perfekt utrymme i sidled för normalsamhällets vinterklunga.

 Det framgår tydligt att bina är specialister på att hålla värmen inom klungan. Den gula kurvan visar att det fram till mitten på månaden är 10-12 grader kallare i den högra delen av nedre lådan. Under senare delen av månaden ser man hur klungan förflyttar sig något åt höger. Temperaturen sjunker något till vänster samtidigt som den högra sensorn visar ett stigande värde. 

 I den övre lådan där fodret finns är temperaturen tämligen konstant runt 10 plusgrader med någon grad högre rakt ovanför klungan. Grön och röd kurva ligger precis intill varandra så det ser ut som en.  Det syns också vid några tillfällen när det varit 10 grader ute så har det blivit en liten tillfällig höjning även här. Det sägs att värmen stiger uppåt men det gäller faktiskt inte i ett bisamhälle som kan sköta om sin isolering själv genom att använda de under vintern tomma cellerna i yngellådan. Binas vinterklot 

 Svart kurva anger utomhustemperaturen. Eftersom jag läser av både högsta och lägsta temperaturen blir kurvan lite taggig. Man ser när det varit nattfrost ner till fyra-fem minus några nätter och ofta runt noll. Tendensen är att det blir kallare även dagtid när vi går in i december.