Visar inlägg från november 2017

Tillbaka till bloggens startsida

Nu är det tjugo år sedan.

Hej på er.

 Tiden går fort, det är tjugo år sedan varroan observerades  hos våra bin här i Halland. Detta lilla kryp har betytt mycket för mig och min biodling. Indirekt är det upphov till mitt ifrågasättande hur vi uppmanades att invintra våra bin och de studier om binas vinterliv som följde efter detta. Varroan är inte bara elände. 

 Ett bisamhälle som får gå vintern till mötes enligt sitt eget upplägg, med honung eller sockerfoder över yngelutrymmet, kan utnyttja sin strategi med klungbildningen fullt ut. När fodret för kommande behov är färdigbehandlat och täckt med lock av vax, drar sig bina efterhand ner på de efter utkrupet yngel tomma cellerna i yngellådan. De unga bina har under sensommaren och hösten byggt upp sina kroppsreserver av fett och protein genom att käka pollen. Dessa bin, som har fått uppgiften att föra samhället vidare fram till våren, har även ändrats fysiologiskt på flera sätt. Därför är deras största behov inför vintern att placera sig på kakor med tomma celler så att de kan hjälpas åt att reglera sitt isoleringsbehov mot yttervärldens vinter och hålla en idealisk vilotemperatur utan för hög ämnesomsättning. Binas vinterklot 

 När lådan med vinterfodret lyfts av ser man hur bina sitter  i en fin klunga till vänster i yngellådan. 

 Det finns flera anledningar till varför bina inte ska ha någon större metabolisk aktivitet under vintervilan. Först och främst är det binas toalettbehov, de måste flyga ut för att tömma tarmen och när det är vinter blir det med livet som insats.  Bina kan visserligen samla på sig en hel del avfall i ändtarmen, men inte hur mycket som helst och bäst är om de kan slippa detta.Varför bin drabbas av utsot.  

 En nästan större anledning till låg ämnesomsättning är fukten som frigörs vid  påtvingad foderförbrukning. Fukten i bikupan under vintern. Bina slits i onödan och får tillbringa vintervilan under stress  i en ohälsosam miljö.

 Det är med stor förundran man fortfarande läser om att bina ska ha foder i alla ramar efter invintringen. När det sedan blir dåliga övervintringar letas det efter alla möjliga orsaker till detta utom biodlarens. Oftast är det vintern som får skulden och numera finns även varroan att skylla på. 

 Om vi slutar försvaga bina med påtvingad hög foderförbrukning under vintervilan så är jag övertygad om att vinterförlusterna minskar rejält.

Flyttning av bisamhällen.

Ibland behöver bikupor flyttas även på vintern. Det gäller två samhällen som varit uppställda under en stor kastanj under många år. se Bild 1. Nu har det gamla trädet dött av någon okänd orsak, det beror nog inte på bina, och i vinter skall det fällas och bli ved.  Flytta bisamhällen kortare sträckor är perfekt att göra när ingen flygverksamhet förekommer. Bina sitter samlade i sin klunga och störs inte nämnvärt av flytten. 

 Bild 1. Bisamhällena under kastanjen före flytten.

 Den första åtgärden blir att ställa upp en bänk på den nya platsen. Själva flytten gör jag en dag när det är lugnt fint väder och gärna några minusgrader. I dag var det måttlig vind och solen tittade fram ibland. Temperaturen var visserligen inte under noll men hade varit det under natten och vid 10-tiden på förmiddagen var det bara 4 plusgrader vilket ansågs perfekt för denna aktivitet.

 Jag gör på samma sätt som när bottnarna byts på våren tänkte jag, sätter samhället åt sidan på en tillfällig botten. Därefter flyttar jag kupans ordinarie botten till den nya platsen varefter lådorna med bin och foder lyfts upp, bärs iväg och ställs ner där. 

Nu gick det inte riktigt som jag tänkt för det blev för tungt att bära båda lådorna och någon bärhjälp fanns inte till hands. Den tunga övre lådan med fodret fick jag lyfta av på den extra botten. se Bild 2. Därefter lade jag täckskivor över yngellådan där huvuddelen av bina fanns och bar den till den nya platsen. 

 Bild 2. Den övre lådan med vinterfoder lyftes av och bina i sin vinterklunga blev exponerade för fotografering.

Sedan hämtades lådan med fodret som ställdes ovanpå efter att ha avlägsnat de tillfälliga täckskivorna över yngelrummet se Bild 3. Vid en koll under täckbrädorna på foderlådan konstateras att bina inte oroats nämnvärt.

 Bild 3. Vinterfodret åter på plats över den flyttade yngellådan med bina. 

Samma procedur med det andra samhället och flytten av de två kuporna var överstökad på  en halvtimma utan att något bi protesterat. När och om de flyger ut kommer de att ställa om GPS-en genom att mata in värdena för den nya platsen. se Bild 4.

 Bild 4. De två bisamhällena på sin nya plats . Kastanjen med den kvarvarande bänken syns i bakgrunden.

 

En liten koll i testkuporna.

 På novembers första dag var jag uppe i bigården för en titt i de båda övervintringstesten.  Det har inte varit någon kyla ännu, förutom någon natt med ner till 4 minus, så bina sitter relativt utspridda. I lådan med fem LN-ramar sitter de flesta bina på framsidan. På bilden tagen från andra hållet ser det rätt tomt ut. Listen tvärs över ramarna är till för att fixera dem i rätt läge då rambärarlisten inte kan hålla dem på plats.  

 Lådorna från flustersidan.

 

 LN-lådan sedd bakifrån.

 I lådan med fyra HLS-ramar sitter bina längre in mellan ramarna så det syns inte så många på bilden . Temperaturen ca 5 cm ner från taket är inte mycket högre nu än utomhus, så något yngel finns inte längre kvar. 

 Temperatur i HLS-lådan 13,6 grader fem cm ner mellan ramarna i mitten på lådan och 11,4 grader utomhus i dag.