I dag var det läge att plocka bort myrsyraburkarna. De har stått på samhällena i nästan två veckor men några kvalster har inte observerats på uppsamlingsskivorna den senaste veckan. 

 En av drottningavläggarna har stått på en tät botten i sommar så jag passade på att byta denna till en nätbotten inför vintern. Samtidigt kan jag visa hur bina har det i kupan nu. Först lyfts skattlådan av till en extra botten. På bilden nedan syns att bina täcker alla ramarna i yngellådan.

 Den öppna yngellådan.

 När jag lyfter upp en av ramarna i mitten så finns det lite yngel kvar. Även drottningen visade att hon var oskadd efter myrsyran. Foder finns lite här nere också, mest i ytterramarna. Observera att tomrummet bakom den flyttbara väggen isoleras inte.

 Drottningen visade sig.

 Täckt yngel finns ännu kvar.

 Efter kollen i yngellådan lyfts skattlådan på igen.  Bina är färdiga med vinterfodret längst upp i skattlådan och har redan börjat dra sig neråt. Bilden lade sig på sidan vid uppladdningen men ni får tänka er den vriden ett kvarts varv. 

 Inte många bin överst i skattlådan.

 När ramarna lyfts upp så ser alla sju ut som på bilden nedan. Bina är färdiga med foderhanteringen och drar sig ner på de tomma cellerna i yngellådan för att bilda sin vinterklunga. I skattlådans övre del syns nu inte många bin förrän till våren. 

 Välfyllda foderramar i kupans övre del.

Hälsning från Jan-Uno