Nu har vi kommit in i slutet på  september månad och det är inte så mycket att göra i bigården. Det har blivit mycket mindre honung  i sommar än normalt. Medel ligger på endast 30 kg/ samhälle. Bina har fått sitt vinterfoder bestående av 12-13 kg socker i  60%-tig lösning. De har  med värme och fläktning torkat in detta till under 20% vattenhalt och täckt det väl med lock av vax. Foderlådorna är borttagna och rengjorda. Varroabekämpning med myrsyra pågår men angreppsgraden är låg. Det är inte många kvalster som ramlar ner på uppsamlingsskivorna. Ramarna är sorterade i skattlådor, utbyggda ljusa för sig och ramar som varit yngel i för sig.  Alla mörka kakor och de med mycket drönarbygge kommer att skäras ut och under vintern förses med nya trådar och mellanväggar av vax.  

 I dag gjordes en koll av vinterns testkupor. Testet med fyra hls-ramar är intressantast att följa denna vinter därför öppnar jag denna först.  

 De två yttre ramarna är helt fyllda med foder. I nedre delen av mittenramarna finns fortfarande täckt yngel men äggläggningen har upphört. 


  I  LN-lådan  var nästan allt yngel utkrupet. De tre mittramarna såg alla ut som på bilden nedan. Här finns utrymme för ytterligare något kilo foder så de ska få en lingonspann till. 

Båda lådornas vaxkakor är utbyggda i horisontalläge, men bina har ingen svårighet  att både dra fram yngel och lagra honung fast de är vända 90 grader.