Visar inlägg från augusti 2017

Tillbaka till bloggens startsida

Förening av bisamhällen.

Efter delningen av samhällena i början på juni har ett samhälle blivit två. Delningen gjordes genom att avlägsna drottningen till en avläggare på 5-6 ramar med bin och öppet yngel tomram och foderramar, så kallad konstsvärmning. Genom detta förfarande blev bina i moderkupan tvingade att fixa sig en ny drottning.  Nu har jag alltså ett samhälle med en drottning som är två år och ett där drottningen är ny för året. Dessa ska nu förenas så att samhället får bytt ut sin gamla drottning mot den nya. Båda samhällena sitter i trågkupor så det är lite knepigare än om det varit uppstapling och kräver lite förberedelser. Eftersom det är den drottning som finns överst i samhället  som behålls, så får samhället med den nya drottningen ställas över det med gammelmor.

 Innan förening är honungen skattad och ramantalet minimerat så bina i samhället med den nya drottningen får plats i en låda på tio-ramar som lyfts upp och ställs över det tomma tråget.

 I samhället med gammelmor kan det vara flera ramar i tråget men ingen skattlåda. Där lägger jag ett tidningspapper över ramarna och täckskivorna ovanpå.

Tidningspapper över ramarna i tråget.


  När bina slutat flyga på kvällen sitter de flesta bina i skattlådan i det samhället som ska flyttas över.  Då tar jag bort täckskivan över tidningspapperet och lyfter på lådan med den nya drottningen och hennes bin. Taket stängs och bina får några dagar på sig att komma överens.

  Lådan med den nya drottningen lyfts upp och ställs på  .

  

  Tidningssidan efter ett par dagar.

 Om överlådan lyfts av efter ett par dagar ser det ut som på bilden ovan. Resterna  av tidningspappret kan rensas bort och den avlyfta lådan ställs åter på plats.  I vanliga fall väntar jag ungefär en vecka innan denna koll och då är pappret i regel helt borta. Då kollas samhället upp och samtliga yngelramar samlas i den nedre våningen. Överflödiga ramar tas bort och samhället ordnas med 7 eller 8 ramar i varje våning. Det kollas också upp att det är den nya drottningen som övertagit befälet eller om båda går där fortfarande, vilket har hänt. Samhället är klart för övervintring och kan nu drivfodras  ett par veckor innan  övergång till förrådsfodring inför vintern.

Tillståndet i testlådan med HLS-ramar.

Nu har det gått en vecka sedan jag laddade vinterns testkupor. Det måste ju kollas om drottningen i den lilla lådan med HLS-ramar kommit igång med äggläggningen. 

 Ägg och öppet yngel finns i en ram.

Hon måste omgående ha satt igång med denna sysselsättning för ägget kläcks ju inte förrän på fjärde dygnet och ynglet verkar 2-3 dygn gammalt. Det syns också att bina inte bryr sig om att ramen är vänd .

 På bilden nedan syns också hur de följer präglingen i vaxet och bygger ut mellanväggen utan att reagera på att det blir en rak sida neråt. 

 

 Bina bygger fint fast kakan är vänd.

Kommande vinters testkupor.

Nu har vi kommit in i augusti och  det är dags att ladda testkuporna med bin. Övervintring av småsamhällen.  Det blir den femte vintern med övervintringstestet i lådan med fem LN-ramar på högkant. En liten avläggare, med en drottning som varit igång ett par veckor, fick släppa till två yngelramar, en pollenram och en foderram. Därtill satte jag i en outbyggd mellanvägg. Testkupan fick stå på samma plats så alla flygbina inte ska få problem med att hitta hem. Eftersom det finns honung i  lådan behövs ingen omedelbar drivfodring nu. 

 Avläggaren på lågnormal i sin nya bostad.


 Förra vintern var den första med fyra ramar i HLS-formatet och det gick inte hela vägen. Orsaken till detta missöde var troligtvis strulet vid samhällets bildande som blev alldeles för sent med dålig uppbyggnad av proteinreserver. Därför blir det ett nytt försök i vinter. Denna låda kommer i detta test att ha 20 mm isolering utöver kanalplasten och ytterskalet av 12mm osb-skiva. 

 I observationskupan är en ny drottning kläckt för ca en vecka sedan. Hon är inte äggläggande än men är med all sannolikhet parad för hon var stor och fin. Det blir hon och hennes undersåtar som ska få tillbringa vintern på fyra HLS-ramar ställda på högkant. Eftersom det är lågnormal i observationskupan så får bina skakas av  på en skiva framför flustret och vandra in i testlådan. Drottningen märktes och fick krypa in först sen följde alla bina villigt efter.

 Nästan alla bina har sikte på ingången

Detta lilla samhälle fick krypa in i en låda tom på foder. En ram med lite pollen i, sedan två utbyggda i mitten och vid ena yttersidan en outbyggd mellanvägg. Här behövs foder på direkten så det blev en lingonhink med 50%-tig sockerlösning. Även denna låda står på samma plats som innan ommöbleringen så dragbina kan jobba vidare ostört. Inom en vecka borde äggläggning vara i gång. 

 Alla bina är inne i lådan och kollar upp inredningen

 Till sist sattes ytterskalen och taken på och de små samhällena lämnas ifred för att bekanta sig med sina nya förutsättningar. Om ungefär en vecka ska de kollas och temperaturgivare installeras.