Visar inlägg från juli 2017

Tillbaka till bloggens startsida

Drivfodringen gjorde nytta.

 Vid kontroll av avläggarna i dag hade de nya drottningarna fått i gång äggläggningsapparaten. Det tyder på att när draget sinar så ställer bina in barnafödandet för att spara energi. När draget återkommer ,om än på konstlad väg, så matas drottningen för att lägga ägg igen. Bilden nedan visar hur det såg ut en vecka efter att drivfodring påbörjades. Det finns även några täckta yngelceller så effekten av fodringen var tämligen omgående.

 

Bina svälter.

 Den låga luftfuktigheten på endast 22% och torrt i marken gör att bina har svårt med energiförsörjningen. Efter skattningen den 5/7 hade bisamhällena kvar 3-4 kg honung vardera som ej var täckt. Vid koll i dag var det nästan tomt och på grund av detta dåliga energiinflöde hade en av de nya drottningarna inte kommit igång med äggläggning. Även de andra två hade väldigt dålig fart. I kväll har alla tre samhällenas både modersamhälle och drottningavläggare fått foder. De kommer fortsatt att drivfodras nu för att få fart på yngeluppfödningen. Vad gäller honungsskörden får jag vara nöjd med det som blivit i maj och juni. Vitklöver blommar och mjölkört blommar men det blir tydligen ingen nektar i blommorna på grund av torkan. 

Omladdning av observationskupan.

 Dagens aktivitet i bigården var att ge bina i observationskupan större plats. Drottningen som dragits upp var nu parad och hade börjat lägga ägg så smått. Hon var väldigt kvick så hon blev inte märkt idag.

 Drottningen har precis lagt ett ägg. Hon syns mitt i bilden med en väldigt svart ryggsköld.

 Yngelramen sattes i mitten av fem ramar i en vanlig låda för tio ramar. en pollenram längst fram, en tom utbyggd vid varje sida av yngelramen och foderramen längst bak. Utrymmet avgränsades tills vidare med en flyttbar vägg. 

 Avläggarens nya utrymme.

Observationkupan laddades om på nytt med en yngelram och en foderram från en av drottningavläggarna. Några ramar från skattlådor fick också släppa till sina bin som borstades av och vandrade in innan glasväggen stängdes. 

 Det ser trångt ut men en del av bina kommer att återvända till sitt forna hem. 

  De tre samhällen jag började säsongen med har nu blivit tio. Nu får det räcka för nu har jag nya drottningar så det räcker för utbyte av två-åringarna innan invintringen. 

Skattning och mjölksyraduschning.

I dag var det 25 dagar sedan samhällena delades. De är nu helt yngelfria förutom någon  sent utkrypande drönare. Honungen skattades och därefter gjordes en mjölksyrabehandling mot varroakvalstren. De nya drottningarna hade nätt och jämt börjat så det fanns inget täckt yngel ännu.  Även observationskupans två ramar fick en släng av mjölksyran. Om några dagar kommer ramarna flyttas över till en större låda. När det blir yngel så bör yngelrummet bestå av mer än en ram. Bina har redan börjat försöka bygga på glaset i hopp om ett bredare utrymme.

 Observationskupans båda ramar.

 Yngelramen på lite närmare håll.

Lådan kommer att laddas med ny yngelram och foderram för att ta fram och para ytterligare en drottning till att ersätta de tvååriga.