Visar inlägg från juni 2017

Tillbaka till bloggens startsida

Kontroll av avläggare.

 Den 20 maj iordningställdes tre samhällen för försäljning. De hade utvecklats bra under våren så det blev både yngel och bin över som inte fick plats i en låda med 10 ramar. Ramar med yngel pollen, honung och påsittande bin från alla tre samhällena samlades i en avläggare. Denna fick stå kvar på ett av samhällenas plats. Samhället hade både täckt och öppet yngel i 10 ramar i yngellådan så det fanns möjlighet att fixa till en drottning. Den 17 juni slungades de 5 honungsramarna som sattes i en 5-ramars skattlåda vid bildandet av avläggaren. Denna låda togs bort men yngellådan rördes inte vid detta tillfälle.

Vid kontroll i dag hade samhället en parad och äggläggande drottning som redan fyllt 5 ramar med yngel, där nya bin kommer börja krypa ut de närmaste dagarna. Eftersom hon var så lugn och lätt att hitta så hamnade hon i märkburen och fick en gul prick på ryggskölden.


Drottningen på tork efter märkning


Äggläggande arbetsbin

Feromon. Den substans som håller ihop ett bisamhälle kallas feromon och utsöndras av drottningen. Det har konstaterats att produktionen av feromon hänger samman med äggläggningen. Normalt kan en drottning alstra feromon för ett samhälle på 50-60 tusen individer. Vid brist på feromon så kan bisamhället dela sig genom svärmning, vilket är den vanligaste åtgärden. Ett annat sätt att lösa problemet är att en del arbetsbin utvecklas till äggläggare. I ett svärmtrögt samhälle är detta den avgörande faktorn.

Spridning av gener. Biologer talar om spridning av gener enligt en särskild lag. Enligt denna bör en drottning inte lägga några drönarägg eftersom hon inte sprider sina egna utan moderns gener. Om det istället är hennes döttrar som får stå för de obefruktade äggen så får hon maximal spridning av sina egna gener. 

 Vid parningen kan drottningen förolyckas och det finns bara täckt yngel i kupan. Då kan inte samhället fixa fram en ny drottning men arbetsbin kan med kort varsel lägga obefruktade ägg. Ur dessa ägg utvecklas drönare som sprider drottningens gener vidare genom parning med andra drottningar i grannskapet. Samhället kan till och med räddas om det skulle utvecklas en drottning ur något av de obefruktade äggen.

Hur är det möjligt att en drottning kan utvecklas ur ett obefruktat ägg??? Det händer att en drottning kan födas i en spärrad skattlåda, som inte på något vis har kunnat få befruktade ägg. 

 Professor Åke Hansson ger en förklaring till detta. 

 Arvsanlagen finns samlade i kromosomer som är grupperade i par. Ett bi har 16 kromosompar d.v.s totalt 32 kromosomer. En äggcell från en drottning eller ett arbetsbi innehåller endast 16 kromosomer. När och om ägget befruktas tillkommer ytterligare 16 kromosomer från spermien, vilket tillsammans med äggcellens bildar 16 par kromosomer. Den befruktade cellen delar sig sedan och det utvecklas en hona ur den med 32 kromosomer i cellerna. Även den obefruktade äggcellen delar sig i 2,4,8,16, kromosomer. Denna äggcell blir en drönare med endast 16 kromosomer i cellerna. De båda celler som blev resultatet av den första delningen av den obefruktade äggcellen kan emellertid smälta samman till en ny cell med 16 kromosomer. De båda kromosomerna i par är identiskt lika i en sådan cell, men cellen fungerar i fortsättningen som om den vore en normalt befruktad äggcell och det kommer att utvecklas en hona ur den.

Detta fenomen lär vara vanligt bland kapbina (Apis capensis) men förekommer också bland europeiska bin. Enligt Åke Hansson kan upp till 1% av obefruktade ägg utvecklas till honor. Det är alltså inte omöjligt, men ytterst ovanligt hos våra bin, att det kan utvecklas en drottning ur ett obefruktat ägg.

En vecka efter att drottningen togs till avläggare.

Utgallring av drottningceller. Nu har det gått en vecka sedan drottningarna avlägsnades ur produktionssamhällena. Där finns inga larver kvar som är unga nog för drottningtillverkning. Då är det dags att rensa bort övertaliga drottningceller.  I varje samhälle ska nu endast två få vara kvar för att utvecklas fullt ut. Genom att lämna två celler är man försäkrad  om  den ena skulle misslyckas.  

 

 Ynglet på denna kaka och även drottningcellen är inte täckt ännu. Det betyder att detta var nylagda ägg när delningen gjordes för sju dagar sedan. Drottninglarven har fått rätt fodersammansättning redan från början och kommer att täckas av bina i morgon. 

 Om tre veckor finns inget yngel kvar i kupan. I samband med skattning av honung kan samhället effektivt saneras från varroakvalster, med hjälp av mjölksyra, innan den nya drottningen är äggläggande.

 Observationskupan laddas. Det fanns celler på två kakor i det samhället som övervintrat på testkupans fem ramar.Miniavläggarens övervintringsramar till horisontalläge.  Den ena tog jag till min observationskupa så det får kläckas fram en drottning där. Även en ram med honung flyttades över dit. Båda ramarna var täckta med bin och bin från ytterligare en yngelram fick förstärka. När alla bin vandrat in i lådan efter ett tag, häftades ett nät fast framför flustret.  Kupan bars ner i det mörka svala källarrummet under vår veranda och får stå där i tre dagar. Då bär jag ut den till den plats den ska stå på och bina får åter flyga fritt.  I kväll fick de lite honungsvatten att läska sig med. 

 

 Observationskupan, med isoleringsskivorna borttagna, innan den bars in i källaren. Yngelramen nederst och över denna en ram med honung.

Avbrytning av nyrekrytering.

Efter en sen kylig vår tog det längre tid än vanligt för bisamhällena att nå full arbetsstyrka. Men nu en bit in i juni finns det tillräckligt med täckt yngel och då är det dags att avbryta drottningens arbete med att lägga ägg.

 Drottningen ska få semester efter att ha jobbat hårt under våren.

 Ett ägg som läggs av drottningen nu är inte dragbi förrän om 1,5 månad. Tiden från ägg till färdigt bi.  Det drag som finns här framöver är skogshallon, björnbär, brakved, klöver och mjölkört. Om 1,5 månad finns inte mycket kvar som ger något överskott av honung. Som i all annan verksamhet är det inte vidare smart att ha en massa arbetare när inget finns att göra. Att öka honungsskörden. Binas svärmperiod infaller också nu i juni och då är det väldigt skönt att slippa oroa sig för nedsatt arbetsförmåga i bisamhället på grund av detta. Det är nämligen så att ett bisamhälle som funderar på att svärma lägger ner det mesta av sin samlarverksamhet så länge svärmlusten finns kvar. Svärmförhindring. En annan faktor är att ett bi som föds i ett samhälle där inget yngel finns att sköta om börjar jobba som dragbi redan 10 dagar efter att de krupit ur cellen. Hon lever troligen också längre när hon sluppit framställa fodersaft i någon större utsträckning.


 Samhället före operationen.


 Samhället efter operationen.

  Det är mycket som ligger på plussidan när man flyttar några ramar med den gamla drottningen, lite yngel och uppvaktning till en ny kupa. Delningen av bisamhället. Därför blev detta gjort i helgen samtidigt som rapshonungen skattades av och slungades. Nästa ingrepp blir om en vecka då drottningceller ska gallras bort i samhället som nu jobbar för att få en ny drottning så fort som möjligt.

Uppdatering av läget

 Det var ett tag sen jag skrev något och ni undrar kanske vad som hänt hitintills. Det var ju en kall vår och det dröjde till in i maj månad innan vårkollen kunde göras. På aprils sista dag började jag med att flytta över testavläggarens vertikala ramar till horisontalläge i en vanlig låda. Samhället har utvecklats bra och har fått ökat utrymme  i omgångar under maj månad. Nu består den lilla avläggaren av en yngellåda med 10 ramar. På denna finns nu två skattlådor med 10 ramar vardera. Duktig drottning har gjort samhället stort och bra.


 Hela detta utrymme är fullt med bin och drottningen kommer att avlägsnas någon av de närmaste dagarna. Samtidigt ska detta och de andra två samhällena skattas på rapshonung.

 Gott om bin även i den översta skattlådan.

 

 Vid iordningställande av tre samhällen för försäljning blev det både yngelramar och honungsramar över. Dessa  samlades i en egen låda för tio ramar. Där har de fått tillverka en egen drottning som kommer att kläckas senast på nationaldagen.

 De övriga två samhällena har jag ett i trågkupa och ett som uppstapling. Dessa är också på topp vad gäller yngelmängd och bimassa och drottningarna  kommer att avlägsnas inom kort.