Nu har det blivit lite kyligare hösttemperaturer. Det håller sig mellan 7 och 9 grader på dagarna och bina flyger inte något nämnvärt. Temperaturen 28-29 grader i lådorna visar också att det inte finns något yngel längre. I dag kom jag på att lådorna var ju inte vägda efter invintringen. Det har jag gjort de andra vintrarna för att ha koll på foderåtgången. Det blev ut med badrumsvågen i bigården för att få detta gjort. Lådorna vägdes i somras innan de laddades. Den lilla hls-lådan vägde då 4 kg med ramar men  utan  bin och foder. Lågnormalen med fem ramar  vägde lite över 5 kg tom på bin och foder.  

 I dag vägde  hls-lådan 10 kg . Detta lilla samhälle fick 5 kg foder och bina vägde 0,3 kg  den 10 sept. då lådan laddades om med nya bin. Det visar att det  även lagrats upp lite egentillverkad honung. Bina är spridda i lådan och behöver ännu inte klunga ihop sig för att hålla värmen.

 Det har blivit lite extra vaxbygge på plastväggen.


 Ln-lådan vägde 13 kg i dag. Bina i denna låda fick 6 kg vinterfoder, men  de hade drivfodrats innan invintringen och även producerat lite nya bin. Mängden bi var också större vid avläggarens bildande i början på augusti.

 Denna låda har en huv av  frigolit som isolering.

 Nästa koll blir i slutet på november. Då får vi se om det ser annorlunda ut eller den milda hösten fortsätter. 

 / Jano