Visar inlägg från oktober 2016

Tillbaka till bloggens startsida

Temperatur i bisamhället oktober 2016

  Den 13 oktober konstaterades att bina hade lämnat foderförrådet och samlat sig i högra delen av yngellådan. Temperaturen både ute och i kupan har inte ändrat sig mycket sedan dess.

 

Nu är oktober månad till ända och ett diagram över läget i kupans olika delar är ritat. Det syns tydligt hur temperaturen i större delen av kupan följer utomhusvärdet med några få graders skillnad. Biklungan sitter stadigt kvar på samma ställe i yngellådan och sänker sin vilotemperatur så sakta. I dag var den nere på 20 grader medan övriga kupan har en temperatur under 15 grader.

 / Jano

 

Övervintringstest 2016-2017 Oktober.

 Nu har det blivit lite kyligare hösttemperaturer. Det håller sig mellan 7 och 9 grader på dagarna och bina flyger inte något nämnvärt. Temperaturen 28-29 grader i lådorna visar också att det inte finns något yngel längre. I dag kom jag på att lådorna var ju inte vägda efter invintringen. Det har jag gjort de andra vintrarna för att ha koll på foderåtgången. Det blev ut med badrumsvågen i bigården för att få detta gjort. Lådorna vägdes i somras innan de laddades. Den lilla hls-lådan vägde då 4 kg med ramar men  utan  bin och foder. Lågnormalen med fem ramar  vägde lite över 5 kg tom på bin och foder.  

 I dag vägde  hls-lådan 10 kg . Detta lilla samhälle fick 5 kg foder och bina vägde 0,3 kg  den 10 sept. då lådan laddades om med nya bin. Det visar att det  även lagrats upp lite egentillverkad honung. Bina är spridda i lådan och behöver ännu inte klunga ihop sig för att hålla värmen.

 Det har blivit lite extra vaxbygge på plastväggen.


 Ln-lådan vägde 13 kg i dag. Bina i denna låda fick 6 kg vinterfoder, men  de hade drivfodrats innan invintringen och även producerat lite nya bin. Mängden bi var också större vid avläggarens bildande i början på augusti.

 Denna låda har en huv av  frigolit som isolering.

 Nästa koll blir i slutet på november. Då får vi se om det ser annorlunda ut eller den milda hösten fortsätter. 

 / Jano

Kuptemperaturer vinten 2016-2017. Oktober

 Vid Sista kollen för året  monterades temperaturgivare i en kupa. Förra vintern sattes givarna in i början på december. Temperaturen i kupan vintertid. Det var intressant att se hur temperaturen i kupan följde utomhustemperaturen. Det är bara den del av yngellådan som bina använder för sin vinterklunga som är aktivt uppvärmd av bina.  Nu i vinter ska dessa mätningar upprepas i ett samhälle. Det ska bli intressant att se om detta samhälle fungerar på samma vis. Förutsättningarna är i stort sett de samma med den skillnaden att det är bara fem ramar i varje våning i denna kupan.

Temperatur i kupan 2016-10-13

 När man kikar ner genom täckplasten så syns inga bin längre. De har nu lämnat övre delen av foderförrådet. Fodret är färdigbehandlat och täckt. Bina kommer nu att samla sig på  och i de, efter utkrupet yngel, tomma kakorna i yngellådan. Där startar de sin vintervila med  bin bara några cm upp i foderförrådets kakgator. När  klungans sammandragning inte räcker till för värmehållning, förbrukas foder av det som finns inom övre delen av klungan. Vid varmare perioder, under vintern, då de behöver förstora klungan för att inte få det för varmt., drar sig bin från klungan längre upp i förrådets kakmellanrum. Dessa korrigeringar  sker så långsamt så det blir inte någon temperaturhöjning.

Vid avläsning av temperaturen i dag så ser man att huvuddelen av bina med drottningen befinner sig i högra delen av yngellådan.  I skattlådan är det några garder varmare än utetemperaturen. Givarna är inte superexakta så decimalerna lägger jag inte så stor vikt vid. Ute är det 7 grader och i foderförrådet 12 grader . I yngellådans vänstra del 15 grader och i högra delen 29. I början på november publicerar jag oktober månads temperaturdiagram.

 Mvh. Jano

Min vaxhantering.

 Fastän jobbet i bigården är över för säsongen, finns en viktig uppgift kvar som inte får vänta allt för länge. Det är sortering av ramar med utbyggt vax för förvaring till nästa sommar. Låter man detta jobb vänta så kan vaxkakor se ut som den på bilden nedan. Den är nästan helt inkapslad av vaxmallarvens väv efter att ha stått öppet i en låda över vintern.


 Det är vaxmottets larver som helt förstört denna kaka som blivit glömd i en låda. 


 Efter invintringen har bina i mina trågkupor fått slicka ramarna rena i det nu tomma utrymmet bakom avdelningsluckorna. I mina trågkupor är det öppet under luckan hela vintern för ventilationen och bina kan vistas i detta utrymme när de känner för det.

 Alla mörka, dåligt utbyggda kakor eller kakor med mycket drönarbygge skär jag ut och förvarar i täta plastkärl.  

 Vaxkakor skärs ut och förvaras i plastkärl med lock över vintern

Dessa kommer att smältas ner i min solvaxsmältare under nästa sommar, på samma sätt som förra årets vax smälts  nu under sommaren som varit.

 Min solvaxsmältare är enkel men effektiv.

 Med lite vatten i botten på brödformen, som vaxet rinner ner i, så blir vaxet helt fritt från skräp. Det blir ingenting som behöver skrapas bort.

 Ovan och undersida på en vaxtacka smält av solen.

 Dessa tackor av vax förvaras i plasttunnor med lock. Vid något besök i biredskapsaffären tas de med och säljes eller byts mot nya vaxkakor.

 Alla övriga kakor sorteras i skattlådor som ställs ovanpå varandra. Ljusa utbyggda  i en stapel och kakor som varit yngel i en annan. Några fina pollenramar sparas också i ett par lådor. Över varje stapel ställer jag en tom låda. I denna ställs ett par öppnade myrsyraburkar och en plyfaskiva läggs på som lock. Myrsyraburkarna är de som använts vid varroabekämpningen och det finns en del syra kvar i dessa. För att lufta ut dem och torka tretexen är det perfekt att använda dessa som vaxmalbekämpare under vintern. Det fungerar lika bra som ättika som annars är brukligt att använda. Till nästa säsong är de torra och redo att suga upp en ny dos myrsyra. Det är detta som är så smidigt med burkarna att sen de är gjorda är det bara att fylla på ny syra och sen är de klara för användning igen.

   / Jano