Visar inlägg från september 2016

Tillbaka till bloggens startsida

Sista kollen för året

 Nu är vi snart inne i oktober månad. Det är ett tag sedan bina fick sitt vinterfoder. Även bekämpningen av varroakvalster är genomförd på de samhällen som behövde detta nu på hösten. 

 I dag har myrsyraburkarna tagits bort. Bina flyger fortfarande friskt, det är varmt och gott om dagarna och många blommor lämnar både nektar och pollen. Det gör att det kan finnas en hel del yngel i samhällena. För att kolla detta lyftes foderförrådet av på ett samhälle och yngellådan gicks igenom.  Där fanns yngel i 4 av de 8 ramarna, både täckt och öppet. Drottningen gick lugnt runt och tittade ner i cellerna och vid närmare kontroll så fanns det även lite nylagda ägg. Vi får hoppas det blir några fina dagar i oktober november också så att de bin som nu kommer att födas sent kan komma ut en sväng innan vintern.

 Klimatförändringen gör att detta kommer att bli vanligt, men jag litar på mina bin och tror att de vet vad det handlar om.

 När jag ändå var igång så försågs en kupa med temperaturgivare. Det blev samhället som fått utvecklas efter övervintring i oisolerad testkupa förra vintern.  Liten blir stor Augusti 2016. Detta samhälle är nu invintrat på två våningar lågnormal med 5 ramar i yngellådan och 5 ramar med foder i skattlådan. Det monterades 2 givare i yngellådan och 2 i skattlådan mellan ramarna 3 och 4. Utrymmet i lådorna begränsas med en flyttbar vägg. En täckskiva av plast lades på med täckbräder över. På dessa lades digitaltermometrarna som märktes med vilken givare de tillhör. 

 Det framgår av temperaturen i vilken del av kupan det kan tänkas finnas yngel kvar.

 Även testkuporna fick varsin temperaturgivare.  Dessa placerades mitt i lådorna. Det är lådan med fyra HLS-ramar som visas på bilden nedan. Den ska övervintra utan någon nämnvärd värmeisolering förutom huven av 12mm OSB-skiva.

 Temperaturen visar att det antagligen finns yngel här också nu. det fanns inget när jag kollade för några dagar sedan. 


 Varroaläget i denna lilla låda är under kontroll. Bilden nedan visar uppsamlingsskivan efter två dagar med myrsyraburken på.  Med ca 4000 bin i lådan så är ett 50-tal kvalster inte alarmerande.

 Denna bild visar hur många varroa som ramlat ner. Ca 50 kvalster räknade jag till efter två dag 


  Mvh.  Jano

Övervintringstest 2016-2017 19/9 2016

Nu har testsamhällena försett sig med sitt vinterfoder. LN-lådan har dragit ner 6 kg socker och HLS-lådan 5 kg. Detta har de lagrat i övre delen av utrymmet. LN-lådan har  fortfarande täckt yngel i kakornas nedre del men produktionen av nytt yngel har upphört.

  LN-lådan med myrsyraburken.


 I HLS-lådan har inget nytt yngel producerats och de kunde ju inte få något med sig på grund av ramstorleken. Skaksvärmen bildades av bin som satt på yngelramarna i avläggaren som bina togs från. Det innebär att de flesta bina är ungbin som inte behövt slita med yngelmatning. De kan i stället inrikta sig på att käka pollen och bygga upp sia egna kroppsreserver med fett och proteiner för att klara vintern på ett bra sätt. 

 HLS-lådan vid varroabekämpning. Bina har fyllt hela yttersidan på de yttre ramarna med foder .Ska bli intressant att se var de kommer att starta sin vinterklunga.

Nu har rekordvärmen på nära 30 grader gett med sig och temperaturen har kommit ner på mera höstlika värden. Det innebär läge för varroabekämpning med myrsyran på de samhällen som inte sprejades  med mjölksyra i juli. Även dessa småsamhällen ska få ha myrsyraburken på ett par dagar  nu. Genom att ramarna står på högkant blir avståndet från myrsyraburken tillräckligt stort för att inte drottning och yngel i nedre delen av utrymmet ska ta  skada av det som syran åstadkommer. Bina bryr sig inte så mycket de heller, utom att avlägsna sig lite från den allra starkaste koncentrationen av syraavdunstningen.

 Huvarna sattes över igen och nu får testlådorna vara ifred en månad. Då ska jag öppna dem och montera in en temperaturgivare i mitten av varje låda.

Mvh. Jano

Övervintringstest 2016-2017 september.

 Den 2/8  Laddades testkuporna med bin. Lådan med fem lågnormal fick observationskupans bin med en förhoppningsvis parad drottning. Hon var stor och fin men inte äggläggande vid överflytten. Vid koll i mitten på augusti så fanns ägg i de två mittersta ramarna och det lilla samhället var i full verksamhet med indragning av både pollen och nektar.  Det har drivfodrats sporadiskt till 2/9 då vinterfodring påbörjades  med hjälp av en lingonhink och ca 1 kg åt gången. De har nu dragit ner tre sådana givor och ska få ett par till.

 Den lilla HLS-lådan gick det sämre för. Det klarade inte av att försvara sitt hem utan röveri uppstod och drottningen strök med. Det var bara att avbryta och låta bina förenas med den kupan de  kom från.

 Nu har den laddats på nytt med  ca en liter bin och drottningen från en liten avläggare. Resten av bina i avläggaren förenades med en annan och testkupan placerades på platsen Denna gången verkar det gå bättre. Det är snart två veckor sedan och de håller på att dra ner sin tredje giva på ett kilo socker.  Fodret serveras i en uppochnervänd 1,5 kg lingonhink med ett tio-tal små häl borrade i locket.

 Bina täcker alla fyra HLS-ramarna så en del bin från den ursprtungliga avläggaren har flugit tillbaka hit.


 Bina tycker nog de har lite för lite celler för de har byggt  nya under foderhålet.

      Bina tycker tomrummet mellan locket och ramarna är för stort.

 Det ska bli intressant att följa detta lilla bisamhälle under kommande vinter och se vad som händer.

   / Jano.

Bekämpning av varroakvalster.

 Nu är vinterfodringen över och foderlådorna borttagna. Vi är nu inne i september och då brukar jag bekämpa varroakvalster med myrsyra. Det är den så kallade tedbladsmetoden som används i min biodling och temperaturen ute är lagom under senare delen av september.. Enligt anvisning ska ju inte myrsyra användas om det är över 20 grader varmt.  Det är en fantastiskt smidig bekämpningsmetod som lanserades av Karl-Erik Tedblad från Blekinge, därav namnet. Metoden har blivit ett vanligt bekämpningssätt där nere i sydost och även på andra ställen. Den är lätt att använda och ger en mycket bra bekämpning av varroa, både på bina och även i täckta yngelceller.

 Metoden kallas krämerplatta på burk eftersom det är tretex som används för att suga upp myrsyran. Innan man kan använda metoden första gången får burkarna fixas till. Sedan är de återanvändningsbara efter att de fått torka ut ordentligt. När burkarna tas bort från bisamhället efter användning, är de perfekt att låta dem torka ut i lådstaplarna med ramar för vinterförvaring. Den myrsyra som är kvar i tretexen fungerar lika bra som ättiksyran mot vaxmott. Burkarna står alltså utan lock under vintern och är torra och redo för ny påfyllning av myrsyra vid nästa bekämpningstillfälle.

 Att göra i ordning burkarna går till på följande sätt:

 1) 700 gr burken fylls med stavar som sågas till av tretexplatta, lika långa som burken är hög och 12-13mm i fyrkant. Det trycks i så många stavar att burken blir kompakt fylld och kan vändas upp och ner utan att stavarna ramlar ut.

 2) Sedan häller man  2 dl 85% myrsyra i burken, sätter på locket och låter myrsyran sugas upp av tretexen.

 3) När burken ska användas, så kontrolleras att myrsyran sugits upp helt så det inte rinner ur burken när den vänds. 

 4) Burken ska sedan stå i foderbrädans hål fyra till fem dagar, varefter den avlägsnas från samhället.

  Eftersom samhället inte behöver öppnas, varken vid tillsättning eller borttagning av burken, är metoden tidsbesparande och effektiv. 

   

Burken fylles med tretexstavar och myrsyra.      Vid användning sätts den i  hålet på foderbrädan.                                

Nu är det ju populärt att kolla kvalstermängd i samhället med skakburkstest. Därför tillverkade jag en sådan apparat av två 500gr honungsburkar och burklock av plast, som var lätta att modifiera så att bara gängningen var kvar. På ovansidan av det som var kvar av det ena locket lades en sträng epoxylim. En bit av ett insektsnät klipptes till och applicerades i limmet. Även det som var kvar av det andra locket försågs med lim och passades in på nätet. En tyngd ställde på och installationen fick härda under natten. Nu har jag ett dubbellock med nät och kan skruva på en burk från vardera hållet.

 Vid ett skakburktest konstaterades att yngeluppehållet under juni månad  och  mjölksyran i juli, när samhället var utan yngel, har varit fullt tillräckligt. Därför  blir det bara drottningavläggarna som behöver behandlas med myrsyran nu på hösten.

 / Jano

  

Vinterfodring avslutad.

Det är fantastiskt vad bin kan vara snabba på att dra ner sitt vinterfoder. Det var i onsdags som samhällena ställdes i ordning för fodring och fick den första givan 7 kilo socker på kvällen. Under torsdagen försvann det mesta ner och lådorna fylldes ytterligare med 4 kilo. Mina foderlådor har uppgången på mitten så bina kan hämta från båda sidorna på hålplåten. Igår  fredag fylldes ytterligare 4 kg på och när jag kollade idag så var det tomt i ena halvan av lådan och bara någon liter kvar i den andra halvan. 

 Foderlådan nästan tom.

 

 Foderlådan  åter övertäckt.  

 Foderlådan täcktes över igen och får stå på ett par dagar till.

 Bina  har på kort tid i bra väder tagit hand om 15 kilo socker löst i 10 liter vatten. Att de dragit ner fodret i kakorna betyder inte att det är färdigbehandlat. Det pågår under en tid ett hårt jobb för bina att få torkat in sockerlösningen till under 20% vattenhalt vilket kräver bra väder. När de slutligen placerat fodret i cellerna, där det ska förvaras för kommande behov, täcks  det över med lock av vax på samma sätt som honungen.

 Det verkar som många biodlare vill vänta i det längsta med invintringen. De anser att det finns för mycket yngel för att fodret ska få plats. Men det fanns ju yngel när de hade honung i lådorna också så det förstår jag inte riktigt längre. Det hoppas även på mera honung, men då måste det finnas ljung om det ska vara lönt att vänta. Man vill inte ge vinterfodret för tidigt med risk för att det går åt innan bina har satt sig till ro. Bina slutar inte samla nektar för att de har fått sitt vinterfoder. De fortsätter att flyga så länge det finns något som blommar och vädret är bra och det de hittar ute används till den dagliga driften. 

 I trakter där det inte finns något höstdrag, ställer biodlaren till problem för både sig själv och bina genom att vänta för länge med vinterfodringen. 

 Mvh. Jano