Visar inlägg från september 2016

Tillbaka till bloggens startsida

Övervintringstest 2016-2017 19/9 2016

Nu har testsamhällena försett sig med sitt vinterfoder. LN-lådan har dragit ner 6 kg socker och HLS-lådan 5 kg. Detta har de lagrat i övre delen av utrymmet. LN-lådan har  fortfarande täckt yngel i kakornas nedre del men produktionen av nytt yngel har upphört.

  LN-lådan med myrsyraburken.


 I HLS-lådan har inget nytt yngel producerats och de kunde ju inte få något med sig på grund av ramstorleken. Skaksvärmen bildades av bin som satt på yngelramarna i avläggaren som bina togs från. Det innebär att de flesta bina är ungbin som inte behövt slita med yngelmatning. De kan i stället inrikta sig på att käka pollen och bygga upp sia egna kroppsreserver med fett och proteiner för att klara vintern på ett bra sätt. 

 HLS-lådan vid varroabekämpning. Bina har fyllt hela yttersidan på de yttre ramarna med foder .Ska bli intressant att se var de kommer att starta sin vinterklunga.

Nu har rekordvärmen på nära 30 grader gett med sig och temperaturen har kommit ner på mera höstlika värden. Det innebär läge för varroabekämpning med myrsyran på de samhällen som inte sprejades  med mjölksyra i juli. Även dessa småsamhällen ska få ha myrsyraburken på ett par dagar  nu. Genom att ramarna står på högkant blir avståndet från myrsyraburken tillräckligt stort för att inte drottning och yngel i nedre delen av utrymmet ska ta  skada av det som syran åstadkommer. Bina bryr sig inte så mycket de heller, utom att avlägsna sig lite från den allra starkaste koncentrationen av syraavdunstningen.

 Huvarna sattes över igen och nu får testlådorna vara ifred en månad. Då ska jag öppna dem och montera in en temperaturgivare i mitten av varje låda.

Mvh. Jano

Övervintringstest 2016-2017 september.

 Den 2/8  Laddades testkuporna med bin. Lådan med fem lågnormal fick observationskupans bin med en förhoppningsvis parad drottning. Hon var stor och fin men inte äggläggande vid överflytten. Vid koll i mitten på augusti så fanns ägg i de två mittersta ramarna och det lilla samhället var i full verksamhet med indragning av både pollen och nektar.  Det har drivfodrats sporadiskt till 2/9 då vinterfodring påbörjades  med hjälp av en lingonhink och ca 1 kg åt gången. De har nu dragit ner tre sådana givor och ska få ett par till.

 Den lilla HLS-lådan gick det sämre för. Det klarade inte av att försvara sitt hem utan röveri uppstod och drottningen strök med. Det var bara att avbryta och låta bina förenas med den kupan de  kom från.

 Nu har den laddats på nytt med  ca en liter bin och drottningen från en liten avläggare. Resten av bina i avläggaren förenades med en annan och testkupan placerades på platsen Denna gången verkar det gå bättre. Det är snart två veckor sedan och de håller på att dra ner sin tredje giva på ett kilo socker.  Fodret serveras i en uppochnervänd 1,5 kg lingonhink med ett tio-tal små häl borrade i locket.

 Bina täcker alla fyra HLS-ramarna så en del bin från den ursprtungliga avläggaren har flugit tillbaka hit.


 Bina tycker nog de har lite för lite celler för de har byggt  nya under foderhålet.

      Bina tycker tomrummet mellan locket och ramarna är för stort.

 Det ska bli intressant att följa detta lilla bisamhälle under kommande vinter och se vad som händer.

   / Jano.